Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 196 ƒ
daar in nat gemaakte doeken, om bet lijdend deel te
Haan: als om bij hete koortfen daar van eenen ver-
koelenden drank te bereiden, (hoedanig een vooral de
Biambozen-azijn is) maar vooral om dien, als een te-
gengift, na het ongelukkig gebruik van Plantenvergify
zoo als dat van Dollekervel, Dolbesfen, Opium, enz,
onverwijld te kunnen toedienen.
Van dranken handelende, kan ik niet nalaten hier
te gewagen:
7. Van den Brandewijn , niet zoozeer voor zoo
verre dezelve als morgendrank (Likeur) als anderzins,
gebezigd wordt : maar voor zoo verre hij in de huis-
houding van dienst is tot het inleggen en bewaren van
verfcheidene vruchten, zoo als Perfiken, Abrikozen,
Pruimen, Morellen, enz.
De Brandewijn, bij ons meest in gebruik, wordt ge-
ftookf , of, gelijk men het noemt , gedestilleerd uit
den Wijn of de Moeren van den Wijn; wordende door
deze kunstbewerking het waterachtige gedeelte daarvan
afgefcheiden; vanwaar dit vocht ook Wijngeest (^Spi-
ritus F/«/) wordt genoemd. Door deszelfs geestrijk-
heid is het natuurlijk bedwelmende en dronkenmaken-
de, vanwaar bij het gebruik daar van, als drank, al-
tyd dc uiterfle voorzigtigheid en matigheid behooren
in acht genomen te worden. Wat de Huismoeder be-
treft, die van dezen drank, tot het hier voor vermeldde
einde, gebruik wil maken: haar zij het aanbevolen al-
tijd de beste foorten te bezigen cn liever eenige Hui-
vers meer te belleden, dan voor een' goedkoopen prijs
een ilecht vocht op hare vruchten te gieten , hetwelke
daar aan niet alleen eenen onaangenamen fmaak toe-
brengt , maar ook , Avijl het door fommige heete en
ook meer kleurgevende dingen is aangezet, fchadelijk
is voor de gezondheid. Brandewijn, die goed is,moet
in het glas zich helder en klaar vertoonen; geen wal-
gelijke reuk of fmaak hebben; en offchoon hij, door
zijne geestrijkheid , natuurlijker wijze prikkelt , moet
hij niet fcherp zijn op de tong, maar veeleer daar op
cn in de keel een zacht gevoel achterlaten.
Uit Frankrijk ontvangen wij den meesten Brandewijn ,
bij ons in gebruik. Die van Bourdeaux is de flecht-
fte; de beste is die van Rochelle yNantes cn Cognac (*).
Wij
(*) Deze, die eene bijzondere foort oplevert, is van eene
gele kleur en eigenaardigen fmaak.