Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 195 )
' Betrekkelijk den Azijn, zal ik nu verder niets anders
behoeven te herinneren, dan dat deze, om het even of
het Wijn-, Rozijn-, Bier- of andere Azijn is, helder,
ongekleurd, van een fcherp zuur, en tevens zacht van
fmaak behoort te zijn; maar dat men vooral lette, dat
geene groene tint zich in denzelven vertoone, en alzoo
het gif van het koper der vaten, waar in hij mis-
fchien bereid of bewaard is, of van de flang en helm
waar door hij, bij de overhaling, gevloeid en gekoeld is,
aangenomen hebbe, en met zich voere.— Tevens moet
ik opmerken, dat het noodig is de uiterlle zorg aan t5
wenden, dat de Azijn goed tegen dc lucht gefloten
blijve , anders verfchaalt hij en er worden in denzel-
ven flangetjes, die men Azijnaaltjes noemt, geboren,
welke eerlang flerven, rotten, den Azijn bederven en
al zijn zuur verliezen doen (♦).
Men moet ook nimmer Azijn in Lood bewaren, want de
loodfuiker QOxydum phmbi') vereenigt zich , bij voor-
keur, met het Azijnzuur, en een dergelijke Azijn zon
dus een waar vergif, en eene zekere oorzaak opleveren van
het loodkolijk en hare fmertelijke gevolgen. —OoJc zag
sennertus daar door eens een Persloop ontflaan (f).
Somwijlen wordt de Azijn vervalscht door de bij-
menging van heete kruiderijen, als Peper, Bertramwor-
tel, enz. hetwelke de fmaak genoegzaam kan onder-
kennen : maar moeijelijker is de verflerking te ontdek-
ken , welke, door zwavelzuur bij denzelven te mengen ,
gefchiedt; echter is het aanwenden van moeite ter'ont-
dekking daar van zeer noodzakelijk, omdat het aanwe-
zen van dit zuur in den Azijn allergevaarlijkst is : doch
indien men zoutzure xwaaraarde in water oplost en
het daarvan bekomene in den Azijn doet druipen, zal
een wit bezinkfel dadelijk het aanwezen van zwavel-
zuur te kennen geven.
Deze eene raad nog ten befluite: Elke Huismoedei'
zorge,dat zij altoos eene goede hoeveelheid goede Azijn
in voorraad hebbe, om die als een huisfelijk genees-
middel te kunnen gebruiken, zoo om denzelven, nadat men
zich gebrand heeft , om het even hoe en waardoor,
met twee deelen fchoon water gemengd, door middel van
daaü
Hier van heeft leeuwenhoek ^ontledingen eü ont*
dekkingen 11. 54.) afbeeldingen gegeven. Lett. I IM & N O.
(+) Opev. Medic. IV. p. m. 450a,
Na