Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
X. 1P4 3
In ons Vaderland vervult de Aalbesfenwijn (immers
bij goedkoope prijs van de Suiker) de plaats van den Ci-
der, dien bij de Eugelfchen zoo geliefden drank. Hij
wordt gemaakt van het fap der zwarte, witte of roode
Aalbesfen , fomwijlen met bijvoeging van eenig Brambo-
zen merg , met fuiker in eene behoorlijke gesting gebragt,
en is, indien de fuiker van eene goede hoedanigheid
is, en de bereiding wel gelukt, een zeer lekkere en
verkwikkende wijn, die vooral in de koude dubbeld
aangenaam is, maar wiens dronkenmakende eigenfchap
de gewone Franfche wijnen overtreft en de ongewonen
aan deszelfs gebruik fchielijk bevangt, vooral nadat zij zich
aan eene koude lucht hebben blootgelleld, en waar van dan
lusteloosheid,matheid van het ganfche ligchaam , ondra-
gelijke pijn in hst behaarde deel des hoofds,en alle an-
dere verfchijnfelen der zoogenaamde kelderkoorts , in
eene hooge mate, de gevolgen zyn. Eene fijne en met
deszelfs gewonen toelland bekende tong ontdekt fpoe-
dig of 7.1} wel bereid is. Zij fmaakt veel op Madera
wijn. •— "indien men Siroop of Honig tot denzelven
geljruikt heeft, zoo verliest hij zijne doorfchijnende
kleur en aangename fmaak; van nadeelige inmengfelen
heb ik nooit iets vernomen.
6. De Azijn, offchoon dezelve eigenlijk gezegd geen
drank zou kunnen genoemd worden, voor zoo vermen
denzelven niet drinkt,maar bij de fpijzen gebruikt,het-
zij ter veraangenaming van derzelver fmaak, hetzij om
deze en die daar van in denzelven , zoo als men het
noemt, in te leggen, zoo tot bovengemelde einde, als
om dezelve lang te doen duren: de Azijn vindt echter,
te regt, hier zijne plaats en is in onze huishoudingen
belangrük genoeg, om ook denzelven hier te gedenken.-
Azijn, ook Edik genoemd, is een plantenzuur door
middel van gesting, door eenen aanmerkelijken graad
van warmte veroorzaakt, vervaardigd. Alle groeijende
zelfftandigheden, welke fuikerftof bevatten , kunnen tot
azijnzure gesting overgaan en Azijn opleveren : doch
de Azijn, die algemeen bij ons in gebruik is, wordt
in "Wijn-, Rozijn- en Bier-azijn onderfcheiden. Meestal
wordt de Wijn-azijn vervaardigd uit Wijn en Wijndroes-
fera , de Rozijn-azijn uit Druifftengels en flechte Rozijnen
en Krenten. De Bier-azijn wordt uit gemout graan ge-
kookt, en door bijvoeging van eenige gest tot de ver-
eischte geestige gesting gebragt, en vervolgens, door
daar toe dienende middelen, ten gebruike, gezuiverd.
Be-