Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 192 )
klcnr des Wijns hangt, van de kleur der Druiven af.
Eigenlijk gefproken veroorzaken de fchillen der Drui-
ven de kleur, zoodat men uit het fap der blaauwe
Druiven ook witten Wijn bekomt : doch zoo de fchil-
len mede in gesting komen, of uitgetrokken worden,
gaan deze kleurgevende deelen, met het zamentrekken-
de beginfel, ook in den Wijn over (*).
De Champagne Wijn, welke in' eepe Franfche Pro-
vincie van dien naam gewonnen wordt, is hare bijzon-
dere eigenfchap, waar door.zij. zoo krachtig op de tong
prikkelt, en, ingefchonken, iri het glas fchuimend,
zaadt, verfchuldigd aan de belette uitgesting, vermits
zij gebotteld wordt alvoorens uitgegest te'zijn, of al
hare koolen-ftoflucht, door de gesting ontwikkeld , ver-
loren te hebben. Deze gesting, door de kleinere hoe-
veelheid, waar in hij, na gebotteld te zijn, bewaard
wordt ; door de koelte waar aan men hem, daar na,
blootftelt, en door de geheele affluitiug der buitenlucht
onderdrukt wordende, ontvlamt op nieuws, nadat hij
met deze weder in aanraking komt, en vertoont dan
die zoo zeer gezochte hoedanigheden , welke , hoe (tree-
lende voor den fmaak, fchadelijk voor de gezondheid
zijn, en aan zure oprispingen en winderige opfpannin-
gen ten oorzaak verflrekken.
Jonge Wijnen, vooral Rhijnfche en Moezel, moet men
vermijden, omdat zij het maagfap verzuren, het in den
aard van Azijn doen overgaan, mitsdien de gal ont-
binden en daardoor eene groote hindernis aan de fpijs-
verteering verfchaffen. — Hun ruim gebruik veroorzaaic-
te ook aan een' Grijsaard eene doodelijke Pis-opflopping
en hevige kolijkpijnen (f).
De Most, hoe zeer zoet en aangenaam van fmaak,
vereischt alle omzigtigheid in het gebruik, dewijl zij
de nadeelen van het gesten, dat zij nog moet onder-
gaan , gemakkelijk aan de eerste wegen kan mededeelen.
Deze waarfchuwing van hippocrates hebben z a-
CU.TUS LusiTANus en PLATTNER. door Onder-
vinding geleerd, bevestigd.
Hoe zeer hippocrates voor kinderen den Wijn
aanbeveelt, en riedlin voorbeelden bijbrengt van
kinderen, die, niet kunnende gezoogd worden, door wijn
met
O Uir.KENS, Tcch. Handb. 11. 86.
Ct) Blancaard, Amt, Prac. P^atitn, Cent.2. Obf. i7.