Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 190 )
moet fchenken ten aanzien van het koörn en alle an-
dere inmengfelen tot het maken van Bier noodig, en
zijn eerlijk Ivarakter genoegzaam waarborgen , dat niet
deze anderzins ook heilzame drank,op eene fchandelijke
wijze vervalscht, als het ware vergiftigd worde.
'Tot verkwikking en dus niet tot dorstlesfing ge-
bruikt , is het Bier ook voor onze landgenooten, als.
eene oudvaderlijke drank, heel wel aan te prijzen, mits
men zich tot de gewone, met Hop bereide , Bieren
bepale; de dikke en dronkenmakende voorbijga, en
een matig gebruik in acht neme; vooral van het ge-
bottelde Bier, hetwelke, onmatig gebruikt, behalve bc-
iiaauwdhcden en winderige opfpanningen, eene fcheu-
ring in de maag en den dood veroorzaakt heeft, zoo
als bij een Pool, dun in geheeten (*), en bij een
Edelman, volgens de Franfche Academie der VVeten-
fchappen , gebleken is.
Daar fomtijds dc Bieren zuur worden , vooral wan-
neer zij met de dampkringsludit in aanraking komen,
hetwelke een groot nadeel zoo voor den fmaak als voor
de gezondheid en in de uitgaven veroorzaakt, zal de
opmerking zeer te pas komen , dat de oorzaak daarvan
alleen beftaat in het verlies van de koolftollucht, welke
in het Dier aanwezig is, en welke dat aangename prik-
kelende veroorzaakt, hetgene wij daar in zoo gaarne proe-
ven , en dat, zoo al niet herfccld, ten minsten verbe-
terd kan worden , door bijmenging van kalkaardige
ftofl'en: als eijerfchalen , enz. maar vooral door plant-
aardig loogzout: Potasch, en dergelijken meer, waar
doör het zuur opgedurpt, nieuwe koolftof ontwikkeld
en de vorige hoedanigheid zoo veel mogelijk terug ge-
bragt wordt.
Dat het aftappen van Bier, en goed kurken der ge-
vulde kruiken, het zuur worden voorkomt, en dikwijls
de ontwikkeling eener grootere hoeveelheid kolenftof-
lucht begunstigt, uit hoofde van de onuitgegeste ftaat
der Bieren , leert de ervaring te duidelijk om breeder
te bevestigen.
Thans vordert , als een zeer belangrijke drank in
onze huishoudingen,
5. De Wijn onze aandacht en opmerking.
De Wijn is het uitgeperste fap der Druiven , de
vruch-
(*} Uklanski, Brieven over Polen, enz, 12.
ï-
J