Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C I88 5

mlllioenen ponden gebruikt (*), en de Engelfche fche-^,
pen in I795 drieëntwintig inillioenen ponden aanvoer-
den (t)j kan men zich daarvan eenig denkbeeld maken.
Of het echter aan te bevelen zij, dat men 's jaarlijks
zoo veel baar geld uitvoert voor een kruid, dat allceu
een bijzonder voordeel aan den handelaar geeft, maar
veele algemeene nadeelen opwekt en zelfs hét nagtllaclit
ontzenuwt, beflisfche de ilaatkundige huishoudkunde.
Daar mij echter meer bepaald de bijzondere voordeden
der individueele huishoudkunde is aanbevolen, zoo
moet ik die vraag, op het bijzonder belang toegepast,
ontkennend beantwoorden , dewijl , volgens l e ï t-
som's berekening, de burgerlijke nadeelen van het ge-
bruik der Thee zoo velen zijn, dat twee perfonen in
Engeland , die dageliiks Thee drinken , daaraan zoo
veel verteren, als vijf perfonen tot aanfchaifing van
brood noodig hebben, dat is 7 oC 12 U; daarenboven
worden nog bi.i ieder pond Thee vijf flesfchen (§) melk
gebruikt, en fuiker naar evenredigheid; en hoe veel
verfpilt het koffij- en theedrinken niet san tijd?
Ten ilotte nog deze twee opmerkingen: Slechte en
verouderde Thee is, alfchoon om te drinken ongefchikt,
in allen gevalle, goed, om zijde floflèn kastanjebruin
te verwen (j). Misfchien ook de verdronkene.
Vermits zij, die dagelijks in de Thee werken, veel
aan neusbloidingen, bloedfpuwen en hoest lijden, mis-
fchien ook wel door het flof, dat door de neus enkel
opgevangen wordt rade ik dezulken de meeste voor-
zigtigheid aan , en als een behoedmiddel, het zoo veel
mogelijk digt binden van neus en mond met eenen zeer
dunnen doek.
Als nu vordert
4. Het Bier, hetwelke ook, wat deszelfs voornaam-
fle beflanddeel betreft, uit en door middel van het wa-
ter, wordt toebereid; en dat mede een zoo algemeen
gebruikelijke drank, aan alle klasfen en Handen , le-
vert; dat wij ons bij hetzelve bepalen, en wel voor-
na-
Deutfche Merkur, Julij 178^, 581.
Cf) UiLKENS, Nat, ïlist. II. 73.
Cü) Ik heb deze maat verkozen, om dat de mcllmiat in
©ns vaderland zeer ongelijk is.
CO Lc. Cf. A. D. Bibl. XXXiï. 2. 590.
Cl) K a e m p f e r , lc. 625.
c**) VOLTELEN, diatribe, 94.