Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 186 )
hi
If

Offchoon ik nu wel voorzie cn vrccs, datde gewoonte,
vooral de fmaak^en de lekkere geur van dit fpecerijachtig
blad mijne raadgevingen hier zullen omverwerpen, heb ik
echter mijnen pligt betracht, en ik verwijze ieder die
dezelve niet gelooft,of misfchien wel gelooft,maar uit
verkleefdheid aan de gewoonte en gehechtheid aan ziin'
fmaak , niet verkiest te volgen, naar de optelling der
ongemakken, welke zij dreigt, welker fom, hoe breed-
voerig ik die, om des belangs wille, ook heb voorge-
held, nog wel tienmaal zou kunnen verdubbeld wor-
den. Hierbij moet ik evenwel aanmerken, dat de nadee-
len , welke aan de Thee toegefchreven worden, al te
onbepaald op hare rekening alléén gefield zijn, daar
dezelve ook voor een groot gedeelte aan het warme
water toebehooren, waar mede zij afgetrokken wordt.
Het warme water ontrooft,trouwens, de kracht aan de
fpiervezelen van de maag en van het geheele ligchaam;
verflapt de opgewekte werkkracht van het vaatgeftel;
het bloed, met waterdeelen overladen, wordt tot zijn
nadeel ontbonden; het aangezette zweet en de ver-
meerderde pisontlasting, welke eindelijk in pisvloed ont-
aarden moet, veroorzaakt krachtverlies, eene zwakheid
der zenuwen, en bij de minste opwekking ^ trilhng
der vezelen. Hippocrates zeide reeds in zijnen
tijd, dat het overvloedig gebruik van warme dranken
verwijfdiieid veroorzaakt , onvermogen der zenuwen,
traagheid der ziel, bloedvloeijingen en flaauwtens op-
wekt (♦). Geen wonder, dat de warme waterige dran-
ken aangemerkt zijn als de vruchtbare kweekflers van
dat heer van zenuwtoevallen, welke wij ook in ons
vaderland, in alle Handen, vooral bij het vrouwelijk
geflacht, zoo overvloedig aantreffen (t); zoo ook van de
[dierziekte, van de belette neerzwclling (§), onmatige Hon-
den en witten vloed; zoodat z immer man reeds bij
de Zwitferfche meisjes van tien jaren de laatfle als een
gevolg van het Theedrinken waarnam en boer-
h a-
(♦) De liquid, ufu. p. 425. Ed. Foës.
(t5 Zie bikker; achter whtjtt. 11. 414. Michell,
de morbis nervor. 248, en dergelijken meer.
(§) van geuns, in dc Hollan'dfche Maatfch. der VVetenf.
I. D. 9. St. Bleuland, de impedito alimentorum pr»-
gresfu. XI.
C») Lc. p. 422.