Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 185 5
door eene gepaste geneeswijze overwonnen zijnde, ech-
ter altoos een gevoel van verlamming cn een kwijnend
leven ten pvolge heeft gehad; dat zij bij een ander,
waarfchijnlijk door het onderzoeken en vermengen van
Theeën, na voorgaande duizeligheid, beroerte en den
dood heeft veroorzaakt (*), dan fchijnt het mij toe,
dat men aan dezelve, te gelijk met hare verdovende,
bittere , zamenrrckkende eigenfchappen, ook eene door-
dringende vlugheid niet kan ontkennen (j), en dat
het fchadend vermogen der Thee in hare zeer vlugge
beginfelen te zoeken zij.
Deze nu gaan, wel is waar, grootendeels verloren
door het vooraf indompelen in kokend water en daarna
roosteren en droogen in China , zoowel als met de
dampen van het kokend water, waar mede zij getrok-
ken wordt : maar zij vervliegen niet allen : hare geu-
rige reuk en fmaak, zoowel als de ondervinding, beves-
tigen het tegendeel; aangezien een-ruim en aanhoudend
gebruik de hersfencn en zenuwen aandoet en trillingen
der ledematen te weeg brengt. Zoo ondervindt een
mijner vrienden beflendig maagkrampen , zoo dikwijls
hij het matig gebruik van Thee overtreedt, of die te
fterk getrokken drinkt. —• Hoe minder derhalve de
Thee dampt cn haren reuk verfpreidt, des te minder is
zij fchadelijk : vanhier, dat zij des tc nadeeliger is,
hoe hecter zij gedronken wordt. — Dat de groene als
geuriger, niet zoo voordeelig is als de zwarte; dat
het beter is, ter voorkoming van nadeelige gevolgen, de
Thee te koken dan te trekken , en in het laatlte geval
de twee eerste kopjes te vermijden, of althans dezelve
met veel water te vcrflappen; dat een ilap aftrekfel be-
ter is dan een fterk , en men hetzelve met melk en
fuiker, althans met het eerste, behoort te gebruiken;
fchijnt, vanhier, wel degelijk in aanmerking te moeten
worden genomen.
Men moet ook nimmer de Thee nuchteren gebrui-
ken of met een ledige maag, dewijl zij als dan de on-
belemmerde werking heeft op de zenuwen van dit in-
gewand , die eene der grootfle en belangrijkfte vlechten
zamenftellen; dat ook velen de Thee als dan niet ver-
dragen, hoe zeer zij anders dezelve beminnen, is eene
gewone opmerking.
Ovcr-
C*) Lettzom, Ie. 47. Ct) Cf. voltslen, Pharm. 1. 369.
M 5