Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 183 ƒ
*w-elke zij daar thans voor maken. — De eenige ver-
valfing met vreemde bladen fchijnt in de Theeboel of de
gemeenfte zwarte Thee plaats te hebben , en deze is nog van
weinig beteekenis. Evenwel is zulk een bedrog moeije-
lijk te ontdekken, dewijl alle de bladen, zoo goede als
valfche, Itcrk in een gerold en gedroogd zijn. — Of de
Thee echter in Europa, door bijmenging van vreemde blade-
ren, vervalscht wordt, weet ik niet, maar wel, dat een
en ander , althans bij de Nederlandfche O. I. C. niet
gefchiedt, offehoon de verfchillende foorten veelal on-
der elkanderen, voor het- dagelijks gebruik, door de
winkeliers gemengd worden.
Het zijn deze bladen, die de Japannezen, in poeijers
gebragt, met heet water tot een papje gemaakt, op-
flurpen; maar die wij, in navolging der Chinezen, in
een gedotene pot, met kokend water aftrekken , waarna
wij dat aftrekfcl met melk of room en fuiker voordie-
nen, cn daar van een dagelijks gebruik maken.
Wel ver van met unzer (*) de Thee alle genees-
Ttundige krachten te ontzeggen, hebben de proeven van
LETTSORi (t) en de waarnemingen van anderen niet
alleen het tegendeel bewezen; maar ons ook met hare
verdovende en fchadende eigenfchappen bekend ge-
maakt; het gedesteleerde theewater op de ontblote heup-
zenuw van een kikvorsch aangebragt, maakte dezelve
binnen een half uur van achteren lam , en veroorzaak-
te na een uur den dood (§). Whijtt ondervond na
haar gebruik flaauwtens, duizeligheid en eenen verfnel-
den bloedsomloop M u r r h a ij een gevoel vaa
ligte dronkenfchap , zwakheid van geheugen en on-
lust (4-). Freind zag daar van een pisvloed (**);
het zelfde heeft in Japan (ff)? in C/iinq (§§) en vol-
gens n. 11. grimmen in de Indien plaats
James teekent eene waarneming aan van opilijgingen
met verfchrikkelijke fluiptrekkingen vergezeld, welke al-
leen door het nalaten van de Thee bedaarden (44.), en
T«-
c*) Lc. L 2. 301.
^ Ct) Biif. inaug. ad Thea vires. L. B. 1769.
C5) Idem p. 41. C*) Zenuwziekte, 238. ^
(I) Lc. (**) Emmeml. 83. *
C+t) Falconer, Influence of Clitnatf. enzv.
C§J) ZiMMERMAN, 1. c. 4Ó6.
Diction. de Med. ciié art. Thee,
G+) Disput. 455.
M 4