Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 182 )
kleur de,r bladen, zoo als wij die ontvangen, baar na-
tuurlijk eigen is, en het fcheidkundig onderzoek door
proefnemingen met vlug loogzout, waar door het af-
treklel blaauw zou hebben moeten worden, geen fpoor
van koper in dezelve heeft ontdekt.
Of de Thee veel van hare aangenaamheid verliest
door de zeereizen, zoo dat dezelfde foort, welke door
de Rusfen over land, en wel over de fneeuw ingevoerd
wordt, de Hollandfche Thee in deugd en aangenaam-
heid ver zou te boven gaan, gelijk vogel (»), inge-
volge opgegevene waarnemingen Ct) ? beweerd heeft,
kan ik, bij gebrek van naauwkeurige berigten, niet toe-
ftemmen, te minder, dewijl men verzekert, dat Japan-
ners noch Chinezen de Thee vroeger dan na tien of
twaalf maanden drinken (§), hetgene bewijzen kan,
dat ten minsten die ouderdom haar noch kracht noch
deugdzaamheid ontrooft. Evenwel verzekeren geloof-
waardige reizigers , dat de liefelijke reuk en fmaak,
welke de Thee in haar vaderland heeft, alle verbeel-
ding der Europeanen te boven gaat.
Sommige fchrijven de geurige en balfamieke fmaak
eter Thee merendeels toe aan de kunst , welke men
door bijmengfelen aan dezelve zou mededcelen (s,) :
doch ik zou het tegendeel eerder gelooven; want hoe
zeer ik zeer wel weet, dat men eenige kunstgrepen be-
zigt, om flechte Thee drinkbaar te maken en zelf lek-
ker te doen worden: door bijmenging van Florentijnfche
Ireaswortel , om eenen violengeur" daar aan mede tc
deelen; van Perfiken- en Kersfeiibladen, om den Per-
fikogeur op te wekken, of van Lavendel, Rozemarijn
en Bergamotolie, en dergelijken meer; zoo verzekert
de eenparige getuigenis van deskundigen, dat de Chi-
nezen zeiven haar niet vervalfchen, altans niet de fijn-
dere foorten (4-); uit hoofde, dat zij als dan dezelve
aan de Europeanen, die ze zeer fcherp onderzoeken,
niet tot die hooge prijzen zouden kunnen verkoopen,
wel-
<*) L. c. p. f?7,
Ct) Ephem. Nat. Curios. Tom. X. obf. ar.
CD k a e m p f e r, Amoen. Exot. 626.
C:!,) UnzeR. Artz. I. 2. 229.
Cl) Sinclair echter meent, dat men gewoonlijk in
China de welriekende bloemen van onderfcheidene boomen
onder dc Thee mengt.