Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C iSi >
of gerold, lot ons over: uit Japan in groote aarden
poi.t'.n met eenen naauvven hals ; uit China in befchil-
clcrle liouten kisten , die met zoogenaamd theelood
(een mengfel van Zink en Tin) bekleed zijn, hetwelke
weda- met Chinees vloeipapier overdekt is.
Hoe kostbaarder de Thee is, zoo veel te kleinder is de
lust, en zoo veel meer zijn de verfierfelen, die op de-
zelve gefchilderd of geplakt, en op het vloeipapier ge-
drukt zijn. Murrhaij zag in Rusland Thee uic
China aanbrengen, alleen in papier gepakt, hetwelke
verfcheiden malen over elkander geplakt en in de foria
van een kistje gemaakt was (*).
Zij komt niet alleen in den gewonen vorm van ge-
droogde en gerolde bladen in kisten en kistjes, over;
maar fomwijlen worden de groote bladen aan eenen zij-
den draad geregen , en als in een' bondel vereenigd
ter zwaarte van een half pond. Somwijlen is de beste
Thee in de gedaante van koekjes gebragt, ter zwaarte
van twee oneen. Somwijlen is zij gerold als kogeltjes
ter grootte van eene erwt (f). Ook wordt het uitge-
dampte waterige uittrekfel van de zwarte Thee {Ex-
tractum^ fomwijlen uit China overgezonden in den
vorm van platte'koeken {Tabletten'), welke zwart van
kleur, aangenaam van reuk en fmaak, maar zeer duur
en zeldzaam zijn ; waaronder het fchijnt dat Cachoit
gemengd is (§).
Wat men ook moge voorgewend hebben, als of de
groene en zwarte Thee van een' en denzelfden Heester
zoude voorkomen , en alleen verl'chillen naar den tijd
van verzamelen en de wijze van bereiden C*); en als
of de groene Thee op koperen platen zou gedroogd
worden en vandaar hare groene, naar het blaauw trek-
kende , kleur outleenen, en tevens eene grootere fcha-
delijkheid , door het medegedeelde koperroest verkrij-
gen; dit is geheel verkeerd opgegeven, daar het be-
wezen is, dat de groene Theeboom bloemen met ne-
gen en de zwarte met zes bloembladeu draagt (J.) ; de
kleur
C) L. c. IV. 238.
Ct) OsBECK, Ostiiidisk. refa. 159.
CJ) Volte LEN, Pharmac. I. 372.
G) Geoffroij, 1. e. II. 275.
C+) TIL L ^ u s, disf. de Potu Thee, Prafide C. LIN N10. Cf.
».ANCIF. Nat. ii? Qen. Bibl. IV. 346."
M