Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
< i8o :)
ton en d'osorij hetzelve ten jare 1666 naar Enge»
land hebben gevoerd. Het is een Heestergewas, in de
landen bovengenoemd , in vier voorname, van elkan-
der verfchillende foorten onderfcheiden en bekend bij
de namen van Pou-cul, Sotig-lo, Lotig-an en Wo-u-y; van
dewelke de twee eersten de groene, de derde de zwar-
te en de vierde de Thee-boei opleveren. Doch in de
eerste drie foorten worden wederom verfcheidenheden
opgemerkt; terwijl dit niet gefchiedt ten aanzien der
laatste.
Het zijn de gedroogde en ten gebruike bereide blaad-
jes van de onderfcheidene Thee-Heesters, welke wy
voor den dienst onzer Huishoudingen ontvangen. De-
zelve bezitten eene aangename violenreuk, een' bitte-
ren , flerken, echter aangenamen fmaak, en leveren,
met kokend water afgetrokken , een gekleurd vocht,
dat in de groene Thee bleekgroen ,;in de zwarte groen-
bruin is.
De groene Thee wordt in het algemeen voor aange»
mer , v/elriekender en geuriger gehouden dan de zwar-
te; fchoon andere deze laatfle hooger achten. Onder
beiden munten de verfchillende foorten weder onder elk-
ander uit, zoo dat van braam houckgeest
fchrijft, dat de flechtfte Songlo, voor de beste Coi7g(y
kan verkocht worden.
Men acht de foort van Thee des tc beter, hoe zach-
ter het aftrekfel is, hoe langer zij water houdt,en hoe
kleiner de korrel (het ineengerolde blad^' is, waarom
men zich, bij de inzameling, alle moeite geeft, om de
oudere bladen van de jongere te fclieiden, en de mees-
te zorg befteedt aan de nog niet ontwikkelde blaadjes
en bladknoppen; waar tegen men de groote bladen
meer achteloos behandelt; hier van zijn de onderdee-
lingen in den handel zoowel. ontftaan , als van de
plaats , waar de boompjes gevonden en aangekweekt
worden; van het verfchil der luchtflreken en gronden;
van den ouderdom der Heesters; van de wijze van
aankweeking der boompjes cn van de manier van be-
handeling der bladen zelve.
De beste Thee van de eerste pluk wordt, volgens
kaempfer, alvorens gedroogd te worden, voor eenen
zeer korten tijd, in kokend water gelegd en de groene
wordt in de fchaduw gedroogd.
Alle Thee komt gedroogd en fterk ineengekronkeld
of