Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 77 )
zaatt'(♦). Grimmen nam dit mede in de Indien
waar (f) , en hetzelfde heeft, volgens f a l c o n e r (S),
ook in Japan cn zelfs in China, het vaderland dec
Thee, plaats Eene optelling van niet min gewig-
tige nadeelen door de Koffij veroorzaakt, zou evea
gemakkelijk kunnen gefchieden en weinig meer bewij-
zen. Dus ter bevestiging alleen deze twee voorbeel»
den : w e i c ic a r d kreeg, door het veelvuldig koffij-
drinken, zenuwaandoeningen (Vapeurs) (|) , en de
MEZA zag daar door eene vallende ziekte opge-
wekt (**). ,, En echter men drinkt deze dranken,"
zegt de bienville te regt, ,, uit tijdverdrijf, en
,, als 't ware zonder er om te denken (ff)."
Op het enkele water, de algemeene drank door de
Natuur aangeboden, laten wij nu vooreerst volgen die
dranken, waar in het water de hoofdrol fpeelt, en als
zoodanig Koffij, Thee en Bier, in onze huishoudingen
van zoo een algemeen en welbekend gebruik. En zoo
volgt dan nu
2. De Koffij, het aftrekfcl van de boon van
dien naam.
Dc Koffijboon, mede een inboorling van den heeten
aardgordel, is een voorbrengfel, dat door geheel Euro-
pa, Azia, ylfrika en Amerika, bij alle Handen, zoo
zeer geliefd is, dat deszelfs gebruik zoowel in de hut,
als in het paleis is doorgedrongen. — Tot huisfelijk
gebruik wordt de Koffij boon, althans in Europa, ge-
brand , daarna met water .afgetrokken en gedron-
ken.
De Koffijboon bevat veel lijmachtigmeel en dus veel
voedfelflof, zoo als blijkbaar is in 'de overeenkomst,
die zij, gekookt zijnde, heeft met Witteboonen, Erwe-
ten
C*) Emmenol. 83.
Ct) Diet, de Medic. Qhir. cte. Art. Théé^
Cj) On the influence of Climats.
C*) Zimmerman, 1. c. 460.
CO Philofopk. Arts, III. 152.
C**) Collect. Soc. Med. Havniens, f. 145.
CtÓ D^xalingen de gezondheid betreffende. 184.
C**) Coffea arabica et occidcntalis. L.
(5§3 In Arabitn bereidt men een drank iiit Hechts even ge-
rooste Boonen,en de ongeroostc groene fchil,dieonmiddclijk
om dc Boon zit; bij de Franfchen bekend onder den naam van
Café a la Sultane; welke men als zeer aangenaam opgeeft.
M