Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 174 )l' 'V^
Het water, om het even of het droppelsgewpe Iti
den regen nederdaalt, uit den groiid in bronnen ert
wellen opftijgt, of door rivieren wórdt aangevoerd ^
moet wezen: ligt, geheel zonder reuk of fmaak, en
zonder eenig inmengfel of oplosfing van vreemde lucht-
foorten, metalen, zuren, zouten, en dergelijken meer,
Iietwelk daarom eenigen tijd in glad gefchuurd koper
vaatwerk kan blijven ftaan , zonder daar in eenige vlak
achter te laten; waar in peulvruchten fpoedig murw ge-
kookt worden —• zeep volkomen en in i'chuim ontbon-
den wordt, cn waarin zich noch Infekten, noch wa-
terplanten bevinden (*;.
De inmengfelen of oplosfingen, waar mede het water
het meest befmet is, zijn van eenen zouten of zuren
aard. en op plaatfen waar vele looden platten, gotcri
en bakken zijn, de loodftof. Er is bijna nergens eenig
welwater in ons,door zeeën befpoeld. Vaderland te vin-
den, dat niet eenig zout in zich bevat. Is dit van
eenig aanbelang, dan noemt men het brak. In brak-
water lost de zeep zich niet fchuimend op, en het
wordt door het indruppelen van zilver falpeter troe-
bel. Zure wateren, gelijk de meeste bronnen opleve-
ren , en hetwelke door kolenftoflucht wordt te weeg
gebragt, fchiften wanneer de zeep daar in gemengd
wordt. Waier , met loodftof bezwangerd, is het ge-
vaarlijkst van allen, omdat dit de gezondheid, veelal
onherftelbaar bederft, en het leven aan eene piinlijke
kwijning ten prooi geeft (t). Ook dit was reeds den
Ouden bekend. Galenus zegt: ,, Het water, dat
5, door looden buizen vloeit, moet men vermijden; de
,, onreinigheden van het lood blijft aan dezelve han-
,, gen , zinkt naar den bodem , en veroorzaakt de
,, loop, aan hen, die van dat water drinken Men
ont-
O De deugdzaamheid van het water aan de zuiverheid
getoest , moet niet al te onbepaald genomen worden; de
ervaring leert, dat de lucht, vooral de zuurllof- en kuolflof-
zure lucht het water verteerbaar maakt : hierom is het wei-
Water , hetgene de dampkring van die luchtfoorten niet
heeft kunnen berooven, ook om deze reden, beter en ge-
schikter tot drank, dan het regen- cn fneeuwwarer.
Cf) Zie frank. 1. c. 111. i. i3r. alwaar onderfcheidene
waarnemingen ten betoge aangevoerd worden.
CJ) De Medi See^ Libr. 7.
r ^