Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATUUR- EN HUISHOUDKUNDIG

HANDBOEKJE.
1.11 ccne der (leden van ons lieve Vaderland, en wel
van dat gedeelte , hetwelke Holland genoemd wordt,
leefde de lioogstgelukkige eduard van d. met zijn
voorbeeldig gezjn, in eenen betrekkelijken overvloed, wel-
ken hij, als de vrucht zijner nijverheid en kimde , en van
zijnen handel, genoot^ zonder dat de gewonnen Ichatten
hem, of zijne gade, dien geUikkigen middenkring deden ver-
laten , waar in de vaderlandl'che welvaart hai'e heditlte
zuilen altijd gevonden heeft, of naar het betreden van eene
meer fchitterende loopbaan trachten; daar zij, van de
■waardij eeiies vverkzamen levens , in alle de JNlaatfchap-
pelijke Randen , voor de welvaart zoo van den burgerllaat
in het algemeen , als voor ieder mensch in het bijzonder,
zoo geheel overtuigd waren, dat zij den moedwillig wer-
keloozen ledigganger, en, nog veel meer, den Ibdiggaanden
wellusteling , voor dc grootite pesten der Maatfchappij
hielden, omdat deze, als zoo vele Hommels, den verza-
melden honig der nijvere bijen verllindcn , zonder iets an-
ders , dan vergiftigende angelfteken Czedenbedervende
weelde en verpestenden wellust) in plaats te Rellen.
Eduard hield, met zijn gezin, het voorbeeld onzer
vereerenswaardige voorvaderen voor oogen; hoe der^e,
door zuinigheid en vlijt, den voori'poed en den rijkdom
des vaderlands gevestigd, en hetzelve tot het beroemdlle
liandelgewest, en de llapelplaais, niet alleen van Europa,
maar van de gehele wcrc lu« verheven hadden.
Zijne johanna, met welke hij in den g'jliikkigdcn
echt leefde, had hem drie zonen en even zoo vele
dochters gefchonken, welker vorming, tot nuttise le-
den der Maatfchappij en van het Christendom , dit voor-
beeldig ouderenpaar, dooreen eenftemmig pogen, trach-
te te bewerken ; zoodanig, nogtans , dat eiujard , voor
zijn aandeel nemende de wijziging van den aanleg zijm r
zonen tot hun beroep, aan zijne beminde jouanna
overliet, hetgene tot de afzonderlijke vrouwelijke op-
voeding meer bepaald behoorde, cn waar vour ook de-
A a ze
. t
I

J

A