Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C Ï73 >
TV. Hüofdafdeeling , waar in wij voorgenoiiien-heb^
ben te liandelen over de dranken.
Niet alleen de fpijzen en hare bereidingen zijn het,
wier dreigende gevaren de zorgvuldige Huismoeder
pligtmatig behoort af te weren; maar ook in de Dran-
ken ontmoeten wij, of door toeval, of door onkunde,
of door baatzucht , dezellde oorzaken, die onze ge-
zondheid benadcelen cn ons leven bedreigen. Het is,
derhalve, van belang, dat wij bij dezelve Ililflaan ; de
fchadelijke zaden, welke zij, fouivvijle, in het eene of
andere opzigt, het zij toevallig, het zij door opzette-
lijk menfchenbedrog, met zich voeren, aanwijzen, en
de kenteekenen opgeven, waar bij dezelve re ontdek-
ken zijn ; ten einde zij hunnen verderfelijken invloed,
nimmer ter iluip en onbekend , mogen doen gelden:
maar de gevaarlijke vijand, in zijne hinderlaag gekend
worde. En hier zullen wij onze opmerkingen vesti-
gen (ook om het nuttige, goede, voordeelige en ver-
kiesfelijke te onderkennen) i. op het Water; dat is,
het Water op zich ^elve , als drank, zonder in- of
bijvoeging van andere voortbrengfelen der Natuur; en als
de algemeene drank door de Natuur, allen aangebo-
den. 2. Op de Koffij en 3. op de Thee, beiden als
dranken, door middel van water toebereid. Ten 4. op
het Uier ; waartoe ook het water de voorname grond-
Itof oplevert. 'J'en 5. op den Wijn; een drank van
geheel anderen aard ; op welken wij, ten 6. de Azijn,
als op Wijn en Bier beide betrekking hebbende; als
mede ten 7.'met een enkel woord. Brandewijn, Gene-
ver, enz. zullen laten volgen. Waar na wij, ten 8.
en laatden, nog iets zullen mededeelen over de Cho-
kolade; een zoo welbekende, als bij velen en de mecs-
ten zeer geliefl<oosden drank.
i. Vooreerst dan verdient en vordert het Water on-
ze oplettenheid ; zoowel, omdat hetzelve de natuurlijklle
drank is, als omdat het eene bijna onmisbare behoefte
is, bij de bereidina; van meest alle onze fpijzen.
Daar nu het water, hoezeer op zich zelve onfcha-
delijk , dikwijls met vreemde , veelal gevaarlijke dee-
len bezwangerd, door ons gebruikt wordt, zal het
de moeite dubbel bcloonen, de eigenfchappen van zui-
ver water op te geven, de verfchillende ontaardingen
en hare oorzaken aan te wijzen, en de middelen mede
te deelen om hetzelve te kunnen beproeven.
Hei