Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 188 )
werk gekookt of gefloofd wordende, minder fuiker be-
hoeven, maar tevens, vooral indien zij daar na mede
in dezelve bewaard worden, eene zeer gevaarlijke hoe-
danigheid verkrijgen.
. Ook de Ichcrpe deelen van het zout kunnen het ver-
glafel ontbinden , en de loodllof tot zich nemen. Waar-
om het bereiden van pek-el, het leggen van boter, het
bewaren van ingelegde groentens en gepekelde vruch-
ten , vleesch en visch, zoo wel als van groentens, die
jn azijn of eenig ander zuur gelegd zijn; het bei-eiden ,
bewaren en weder koken van Aalbesfemap en andere
vruchtnatten, van kruisbesfenvlaa, rii zells het bewa-
ren van ongefmolten zout in verglaasd aarden vaat-
werk . ten uiterilen bedenkelijk is en* vermijd behooit
te worden.
Ook moet vooral geen vet in zulk aardewerk gefmol-
ten en bewaard worden: de verzuring van het lood,
dat is, met andere woorden, de ontbinding van het-
zelve door de zuurftof, die ook rijkelijk in het vet aan-
wezig is, maakt dat het verglafel onmogelijk onge-
fchonden kan blijven, maar deszelfs loodftoflen aan
het daar in bevatte vet moet mededeelen (*).
Het beste aardenwerk, dat om alle deze reden te ver-
biezen is, beftaat in Porcelein , vooral het Oostindi-
fche, daar na het Kculfche, en eindelijk in onverglaasd
Fricscb; maar dit laatfte valt veelal wrak. Onder de
verglaasde aardewerken , die bij ons in dagelijksch ge-
bruik zijn, is het Frankforter het beste , dan volgt
het roode Friefche, terwijl het Bergfche het gevaar-
lijkfte is ft).
Zinifelijkheid, die zoo onmisbare eigenfchap, maar
te gelijk zoo behaaglijke deugd onzer Hollandfche vrou-
wen , is bij alle deze gevaren, vooral die uit gebruik
v?n metalen, bijzonder koperen vaten, voorkomen , iii-
dien men dezelve volftrckt niet kan ontberen, het bes-
te voorbehoedmiddel.
Aldus ook het Delfdoffeliik rijk, voor zoo ver het-
zelve op de Huishoudkunde betrekking hééft , doorge-
wandeld hebbende, komen wij tot onze
IV.
(*) Cf. E b e l. üfl/er die hleiglazur des Irdene Küchen^
gefchirrs. u. f. w.
Ct} Zie i3dc rapport van dc Gmee^k. Comm. tz/Imßerda^m
R>- ■
I/V