Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 169 )
Na het gebruik dier fpijzen werden alle de geestelij-
ken ongelleld, zoodat die, welke het minst daar vaa
geleden hadden, in geen twee dagen van zich zeiven
bewust waren (♦). Diergelijke voorbeelden worden
door scHiiuzEPv, ZWING ER CU auderen, overvloe-
dig verhaald.
Daar echter deze zoo gevaarlijke toevallen eenig en
alleen afiiangen, of van het koper, dat door geen
vertinfel gedekt is, ot van de loodflof, waar mede
het vertinfel overladen is ; zoo is het belangrijk te weten,
waar aan dit laatlte gekend kan worden , ten einde
men zich hij de aanfchatfing daar voor kan. hoeden.
Zie hier dan, wat ten dezen aanzien op re inerken valt.
Met lood vermengd vertinfel heefr deze teekenen:
1. De oppervlakte is dof, terwijl die bij zuiver tin
glanzig is.
De verw is blaauwachtig.
3. Wanneer men met den vinger over dc vertinde
oppervlakte wrijft, zal dezelve zwartachtig worden,
en bij zuiver tin geheel onbefmet blijven.
4. "Wanneer men aziln met water in zulke vaten
kookt, krijgt men een reuk als of men lood in koken-
de azijn wilde ontbinden; een weinig keukenzout hier
bij gedaan, maakt het niengfel troebel indien er lood
in ontbonden is.
Wil men , wijders zeker weten of eenig koperen vat wel
behoorlijk d-^or het vertinfel gedekt zij, zoo koke men
eveneens^ azijn cn water daar in, cn dompele daar na
een (tuk gepolijst ijzer in het zelve:' indien alsdan de
verw van het ijzer niets koperachtigs vertoont, maar
onveranderd blijft; indien men geen koperfmaak be-
fpeurr, en indien het vertinfel niets van zijnen glans
vcrioren heeft, z<jo kan men deswege gerust zijn en
diergelijk vaatwerk gebruiken.
Intusfchen gevoelt ieder een dar, daar het koperen, het
vertinde en ook het tinnen vaatwerk de vermoedens
met zich voert van nadeelig voor de gezondheid en het
leven te zijn , hetzelve dus of niet, ofaltansmet de grootfte
omzigtigheid behoort gebruikt te worden, en dat het onein-
dig veiliger is al hetzelve te doen vervangen door ijzeren en
bhkken keukengereedfchappen „ waar door alle gevaren
voorgekomen worden; een maatregel, die, op de over-
rui-
Q) Gazette falutaire. Fevr. T777 N. IX.
L 5


VI