Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 67 )
halte van het Tin nader doen kennen. Het Malacca
en Banca Tin is het zniverlte van allen; dan volgt het
Engehch blaktin, dat met een Engel gemerkt is; dan
het roosjes ^««,mct eene roos geteekend; dit bevat een
zestiende gedeelte Lood; het meer gewone of keur tin y
met het llads wapen van AmllcrJam gemerkt, houdt
een zevende Lood, het kleine keurtin k. k. gemerkt,
bevat nog meer Lood (*_), zelfs vindt men het, dat een
derde Lood inhoudt. De beste vei'mengingis , op honderd
ponden Engelsch Tin , zes ponden Lood , een pond rood.,
een half pond geel- Koper, een half pond Bifmuih en
een half pond Zinc. — Het Muckenburgfche koperach-
tige Tin, dat tot vertinnen gebezigd wordt, vond na-
vier met koperroest bezet, en zou dus even nadeelig
als het zuivere koper zelve zijn.
Het Lood befchouwende, vervolgen wij tevens de
nadeelen van het vertinfel, waar van hetzelve een hoofd
inmengfel uitmaakt.
Dit metaal wordt ligt ontbonden in allerlei zuren en
loogzouten, en zelf in de lucht, zoo als dit aan het
witte poeijer, dat in de looden dakgoten dikwijls ge-
vonden wordt, blijken kan. Deszelfs uitwerkfelen op
het Menfchelijk ligchaam zijn verfchrikkelijk, daar be-
naauwdheden , fnijdende buikpijnen , het Lo9dkolijk
en verlamniigen uit hetzelve ontllaan. Franklin
berigtte aan Dr. baker: dat te Boston de Loo-
den Slangen, die tot het Rum ftoken gebruikt wer-
den , hadden moefen verboden worden , van wege de
nad«elige gevolgen, die zij, welke de versch geftook-
te Rum dronken, ondervonden hadden: na dit"verbod
had men veel minder van het Loodkolijk vernonxen.
Daar men nu rot het vertinnen ook Lood moet ge-
bruiken , zoo dat de Engelfchen daar toe drie vierde
gedeelten van het tinnegewigt bezigen, is daar uit het
gevaar van vertind Vaatwerk te gebruiken geheel ge-
makkelijk op te maken, en tevens hoe valsch het
denkbeeld zij, dat men veilig op vertind Koperwerk
vertrouwen, en de in hetzelve bereide fpijzen, onbe-
vreesd , gebruiken mag. Baker liet een mengfel van
Boter, Water, Zout en een achttiende gedeelte over-
gehaalde Azijn in een vertind, koperen pannetje heet
worden, en twintig uren daar in ftaan , waarna het weder
heet
C*) Zie XVII Rapp. van de Gen. Comm. p. 7.
L 4