Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
J-
c ï66 ^
j
Men moest, om alle deze redenen, getrouwelijk den
den raad van falconez {on the poïfon of Copper^
in acht nemen, om nimmer eenig koperen gereedlcliap
te gebruiken, tenzij hetzelve, onmiddelijk voor het
gebruik, van allen aanllag gezuiverd en zorgvuldig
fchoon gemaakt is.
Zeifs het Tin en het vertinde Koper is niet altijd
veihg te achten , omd^t het Tin , volgens de naauwkeurige
ProL-fneIllingen van den Heer marcgraff , te Bcrlijti ,
altijd Rottekruid bevat (f) , en dat kan , hoe moeiielijk ook
anderzins van het Tin te Icheiden, evenwel, onder bijzon-
dere en geheel onverwachte oniRandigheden, zich los laten.
Eene Vrouw tex//«//«, waar van li uc ii n e a gewaagt,
bad drie eijeren,op eenen tinnen Schotel, in eene Saus
gemengd, en daarop laten liaan; den volgenden dag had
zii die faus wederom opgewarmd, en een uur daarna
werden a}len, die daar van gegeten hadden, door
hevige walgingen, brakingen en fluipen aangetast. Op
den Schotel zag men drie zwarte vlakken daar de eije-
ren gelegen hadden, hetgene bewijs genoeg opleverde,
dat het Tin waarlijk Rottekruid bevat, en wel in eene
genoegzame hoeveelheid om te kunnen fchaden. Tiur
nen Zoutvaten, Melkkannen, Sauskommen, Pijpkannen,
Bekers, Lepels enz. behooren zoowel van onze tafels,
cn uit onze huizen geweerd te worden, als het ver-
tinde Vaatwerk uit de keukens, voornamelijk om-
dat de vertinning niet altijd met zuiver tin gefchiedt,
maar veelal met zoodanig, hetwelke eene aanzienlijke hoe-
veelheid Lood, Koper, Spiesglas , Koningzinken Bismuth
daar ond^-r gemengd, bevat. Ten einde hier over , zoowel
als over de innerlijke gehalte van het Tin , waaruit zoo vele
kenkengereedfchappen vervaardigd \vorden , behoorlijk te
kunnen oordeelen , willen wij hier bij de ware ge-
hal-
C*) Chemifche Schriften, II. D. b. 99, 104.
Ct) De Heer baijeiü voedt echter, hier omtrent,gunßiger
denkbeelden, en zegt het Banea.net iVIalacca en het' gedegen
lEngelsch Tin, zonder eenig l'poor van Rottenkruid te hebben
gevonden, (^Ckiim. unterfuch. über das Zinn-, und ob man
nhne gefahr u. f. w.) Maar zonder de waarheid dezer proef-
nesiingen in twijfel te wülen trekken, geloof ik, dat het
Tin, waarmede ons koperen vaatwerk vertind wordt,gewoon-
lijk van eene minder foort, en dus wel degelijk met Rotten-
kruid vermengd is. —