Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C IÖ4 >
zout drupt, verkrijgt lietzelve eene blaauwe vcrwe/
ten duidelijken bewijze, dat er ontbondene kopcrdeelt-
jes in hetzelve aanwezig zijn. Zuckert belpeur-
de aanvallen van kolijkpljnen, benaauwdheden en wal-
gingen na het gebruik van kolFij , die langen tijdineenea
koperen ketel geftaan had. Ook het Bier, dat in nieu-
we ketels gebrouwen is , verkrijgt een'vreemden fmaak.
Vet in koperen vaatwerk gefmolten , en vierentwintig uren
daarin gebleven , vertoont groene ftrepen, cn geeft eenen
koperachtigen fmaak. Het bakken in koperen pannen
is even gevaarlijk. Navier, werd in een huisgezin
geroepen, waarin elf perfonen door buikpijnen, walging,
braking enz. waren aangetast, uit hoofde, dat zij van
een gebak gegeten hadden, dat in een koperen vat
was gereed gemaakt; hetwelke men ook nog dadelijk,
hier en daar met koperroest bezet vond (*).
Dat zuren en zouten, van onderfcheidenen aard, het
koperen vaatwerk oogenfchi.inlijk aantasten, is door de
ondervinding elkeen genoegzaam bekend; hierom is het
koken van visch, vooral die, weike vooraf in kalkwater
geweekt is, zoo als dit dikwijls het geval is met Stok-
visch en Leng, — ook wel met gerookt en gepekeld
Vleesch — en met ingelegde groenten , in koperen
ketels , volftrejit nadeelig; en dit nadeel vergr-oot ,
iu evenredigheid met de hoeveelheid van fpijzen , die
te gelijk gekookt worden , mede van wege de meerdere
wrijving, welke als dun plaats heeft. John tra-
vis zegt: dat mep op fommige tijden, boven alle te-
genfpraak bewijzen kon, dat het Rund- en Varkens-
vleesch, dat op de Engelfche Oorlogfchepen aan het
yeevolk uitgedeeld werd, met koperroest befmet werd.
Een Jonge ,-die Ervveten gegeten had, welke op den bo-
dem en aan de wanden van den grooten ketel waren
overgebleven , werd door fiiliptrekkingen aangetast.
Op het Engekch oorlogfchip Adventure openbaarde
zich eene vreeslijke ziekte, met woede, (luipen en de
hevigfie toevallen vergezeld, welke ophield zoodra de
onreine Scheepsketels gezuiverd waren. Ook aten,
volgons NAVIER, voor eenige jaren veertig van de ko-
jninglijke guarden Me.VerfatlUs, groene boonen, en klaag-
den daarna, wegens ongelfeldheid: men bevond, dat deze
boonen in eenen onvertinden , koperen ketel gekookt, en
ee-'
Contrepoifon, etc. I. 30J.