Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C löa 3
chamen, welke geen zout ziin, mede zamcngefteld, eiï
is daarom dan niet zoo fciierp. Eene grootere lioe-
veellieid is, dierhalve, tot een gelijk doel noodig.
Tl'röuwens, zesendertig deelen Stecuzout leveren, op
honderd deelen water, geene volftrekt verzadigde loog
op, zoo als het gerafineerde Zeezout, en deze hoe-
veelheid moet nog vermeerderd worden, van wege den
weerdand, die geboden moet worden aan de vreemde
ligchamen, die in het zout zeiven zitten , hetwelke
alzoo een dubbel nadeel oplevert.
Van het uiterfte aanbelang intusfchen is het, om,
bij voorkeur, zout te kiezen, dat in ijzeren pannen
gezoden is. Zeer fterke pekel ontrooft aan het koper
cn het lood, indien het daarin gezoden werdt, te veel
koperroest en loodflof, en werkt dus tot nadeel der
gezondheid: want hoe vreemd het bij de bekende
zachtheid van het lood ook wezen moge, in Nonnan-
dijen wordt het zout in grote lodenketels gekookt
totdat het ter kristalfchfeting gereed is, en dus als
eene zeer verzadigde loog, die zeker onder het koken
een deel daarvan moet ontbinden, en het zout daar
door Vergiftigen.
De vereischten van volkomen zuiver zout, zijn:
i. Dat het ten eenenmaal zonder reuk is, 2. uit
doorfchijnende, witte kristallen beftaa, 3. volkomen
droog en vast zij, en geenszins in de lucht vochtig
worde, 4. dat het, in zuiver water gefmolten zijnde,
eene geheel kleurlooze oplosfing make, en geen bezink-
lel nederzette, 5. dat het, op gloeijende kolen gewor-
pen zijnde, fierk knappe en fpatte, en 6. dat deszelfs
zuivere oplosfing, door iiigieting van zuiver vast-
planten-loogzout (volkomen zuivere potasch) niet troebel
worde, maar volkomen helder blyve.
Voorts moet nu het overige der overweging van dit
Natuurrijk grootelijks gewijd zijn aan de befchouwing
onzer keuken gereedfchappen, vooral van die, welke van
metaal vervaardigd of daarmede overtogen zijn. Het
5'preekwoord van de ouden: de dood is in de pot,
i^Mors in olla) geeft reeds het aanbelang te kennen y
dat hare overweging vordert.
In de eerfte plaats zullen wij ons dan bij het Koper
bepalen, en wel bij het vaatwerk, uit dit metaal ver-
vaar-
O CHOM EL, Ic. p. 578. Lemmerij, Ic. art, Jel inarin^