Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C löi )
Het oiide^ Mostaardzaad, hoe wel het ook opgei^nst
moge woi'den, verliest zijn glans ea wordt lichter vaa
kleur.
' En zoo treden wij het derde
III. nat u-u rr ij k', dat der delfstoffei^,
ïn. Weinig, of liever in hec geheel niets, levert het-
zelve ons tot eigenlijk gezegde ipijze op. ' Alleen zou
men het zout, in zoo verre het namelijk ge^^raven is,
en in veie landen de plaats van ons gQwoon keuken-
zeezout vervangt, hier toe kunnen brengen. ' De nnciere
overweging van het zout zal dns mede niet overtollig
kunnen gerekend worden, hier hare plaats te vinden.
Ilec gezuiverde of gerafinecrde Zeezout, dat uit
een€ vereeniging van het Zeezoutzuur en de Soda ^ of
yuuryast-delfIhjj'elijk' Loogzout geboren wordt, komt
voor in onregelmatige, teerlingfche kristallen, traps-
gewijze op efkandcr gehoopt, en dan holle vierkante ruiten
verbeeldende. Het wordt voor des te beter gehouden
hoe witter het is, cn hoe grover van korrel; of het
echter overecnkomllig de waarheid is, dat het zniverfte
Zout het beste zij, hier aan tvv^fel ik zeer. Ik noem
dit zout wel fcherper, en zoo icherpte eene hoofdei-
genfchap is, dan moet het worden roegeltcmd, dat dit
zout het beste.zij: anders houde ik de fijnere korrel
van ons tafel- of boterzouc (ook wel jijn-zout gehee-
ten, als meerder geralineerd zijnde) voor beter, of^
fchoon hec niet zoo zout is. VVanneer het goed gera-
fineerd is, bevat het weinig vreemde deelen, en is du3
zuiver zeezout. Dat, hetwelke uit de bronnen wordt
gehaald, volgt hierop, doch is veelal vermengd met
Itolfen, die in de bronnen zelve gevonden worden,
als gips, zoutzure - bitteraarde , aluin enz. — M.c
gegravene zout is het minst van allen, het bevat de
minlle zoutdeelen , veel onzuiverheid, ook gips en vreem-
de zoutllolfen, is klein van korrel, en komt voor in
ongeregelde kristallen Het verfchil is dus alleen
gelegen in den graad der fclierpte van het zout of dt
meerdere zuivere zoutdeelen, die hetzelve bevatmaar
dewijl dit verfchil in den gevormden korrel aanwezig is^
zoo wordt die korrel, door eenige andere vreemde lig-
cha-
C) Jacquin, sckeülk, i. 92. fq.