Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
c lóö )
î)t fmaak îs een weinig bitter, fcherp en prikkelend,
in de keel eenigen tijd met een gevoel van hitte blij-
vende hangen,en dat gevoel aan de neus door jeuken,
en aan de oogen door uitvloeijen van tranen mede«
deelende; vandaar het bekende versje:
Er zijn er weinig iii de ftad.
Die 'k niet heb bij de neus gevat.
Dit begïnfel huisvest, even gelijk in de Peper, niet
in de vlugge olie,maar is alleen in de gom-harts-achti-
' , ge betlanddeelen te vinden , en is dus vau het zaad
zelve onaffcheidelijk.
Het bruine mostaardzaad is het beste, en het (lerk-
fle, en wordt in den handel boven het witte of gele
gekozen; het laatfte wordt meest tot dagelijksch ge-
bruik bcftemd; de Zaandammer Mostaard is, omdat
die alleen van bruin zaad bereid wordt, daar aan ook
alleen zijne meerdere vermaardheid verfchuldigd. Tot
huisfelijk gebruik maakt men uit het gekneusde of ge-
malene mostaardzaad, met azijn of zure hui(weij,
dien bekenden pap, welke men dagelijks bij fpek,
vleesch, enz. eet.
7 jj Daar echter de Mostaard, tot huisfelijk gebruikt ge-
j fchikt, en op de gewone wijze toebereid, fpoedig be-
i' derft, heeft men bevonden dit te kunnen voorkomen,
door het zaad eenvoudig gemalen , met een weinig meel
;; gemengd, in welgeflotene flesfchen te bewaren,om van
hetzelve telkens zoo veel als men wil gebruiken, met
water of azijn aan te mengen , en de ondervinding
heeft dit, zelf op lange zeereizen, als voldoende, be-
krachtigd. Dit is zoowel bij ons de Bloem van
Mostaard, als de zoogenaamde London Patent Mostard.
Daar het meer dan waarfchljnlijk is , dat de olie ds
Tanswording van den Mostaard befpocdigt, en die olie
geheel zacht is,zonder iets van de eigenaardige fcherp-
te van het zaad over te nemen; zou misfchien het
zaad, nadat de olie er uit geperst was, even goed,
' zoo niet beter,zijn bereid, en gemengd tot dagelijksch
huisfelijk gebruik, als bijzonder voor de bewaring als
bloem- of patent mostaard, hetgene een dubbel voor-
deel zou opleveren. Maar dit alleen kunnen proeven
en de tijd oplosfen (*).
Heï
Storr, de Sem. Sinap. in baldinger, S^IL Seleci.
Opiisc. VI. 292. fq.