Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 7 )
eenen fterken en aangcnamen reuk, en eenen bitteren,
Ipecerijachtigen, fmaak.
Oflchoon het Oosten het Vaderland is van de Saf-
fraan , vanwaar zij eertijds tot ons kwam, zoo teelt
men haar thans, bijna van gelijke hoedanigheden, iu
geheel Europa. Uit Engtdand en Oostenrijk komt zij
het overvloedigst; maar het beste van Gattinois in
Frankrijk en uit Andalujïen.
Zij wordt met zeer vele dingen vervalscht; het meest
met de bloesfem van den Granaatboom (*;; met de
bloembladeren van-de gewone Goudsbloem (f) ; met
die van de zoogenoemde Wilde- of Veld-Saffraan CS);
met die van de Saffloer C*)^ én dergelijke meer, zoo-
wel als zelfs met de fpicrvezelen van gerookt Rund-
en Paardenvleesch.
Men moet hierom verwerpen die ligt is; eenen
vreemden reuk verfpreidt en, gewreven zijnde, de vingers
niet befmet; die dor, poejerachtig, bedorven, dun,
niet vleezig en met witte of gele draden gemengd is.
Daar de Saffraan, aan de lucht blootgeileld zijnde,
vlugtige deelen verliest, zoo is de jonglle altijd de
beste, en men moet, om ze wel te bewaren, haar in
eene blaas binden,A:n dan in eenen wclgellotenen, tin-
nen, bos wegzetten.
Derzelver gebruik moet nimmer ligtvaardig gefchie-
den, maar de grootlle omzigtigheid daarbij in acht
genomen worden, en diegenen, welke aan hevige of
tegennatuurlijke bloedontlastingen onderhevig zijn,
moeten haar volllrekt vermijdei. Boerhave zag, na
het fterk gebruik van Saffraan, mannen en vrouwen
als wegvloeijen, zoo door aanbeijen, als door de fton-
den. (j) Zij fchijnt, ruim gebruikt, de vrolijkheid
op te wekken, en een aanhoudend en fchaterend lag-
chen te veroorzaken, dat dikwijls tot den dood
toe aangehouden heeft. ,, Wij zagen," zegt ama-
Tus, ,, bij Muiina, in het leger, een' Koopman,
,, welke, als hij verfcheidene zakjes Saffraan afleverde,
j, uit
C*) Punica Cranatum. L.
(t) Calendula Caltha. L.
Cä) Colchicum autumnale. L. Hier te lande Naakte Jufers^
6ok Viel Tijdeloozen geheeten.
C») Carthamus Tinctorius. L.
(O Historiu Plantarum.