Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 155 )
Is langwerpig rond, ter grootte van één^ dujm mid-
dellijns. De zaden zijn platgedrukt, niervorihig en royd-
aciitig geel. De Imaak van beiden is buitengemeea,
heet, fclierp en ook eenigzins geurig.
In Indien wordt zij in., groote hoeveelheid tot het ^^
bereiden van of/if^J/a gebruikt. Ook in de Neder- '" "'^• 'V''
landfche keuken heeft zij eene plaats verworven , zoowel ' |
tot het inleggen van eenige vruchten in hef zuur, als '^/S
tot het gereedmaken van» lommige foupen^- Verjch in- /r*»...»
gelegd zijnde verliest zij ' zeen vee) Afan hare^iehctpte^P'^i »
en is dan eene aaft^ename toefpij ze, • !, " > ' ^
6. De middelfk^jdunne, zanïfiigero'lde en felrood. '
gekleiirde bast van-dén ^ -
dien alleen het Eiland Ce//on voorfbréngt, is degeurige
Kaneel, welke als eene aangen.mie Specerij in oh^e huis- ^
houdingen zeer gezocht wordt. Zij is van eenen,diordrin- - ' "
genden en aangenamen reuk; van eenen zoeten , geurigen,
Herken, warmen , eenigzins fcherpen , echteraangenamen-
iMiaak; is zeer verlleikend, doch opdroogend van aard.
Vermits hare kostbare olie in de Kolonien bereid (f),
en aldaar aan den bast ontroofd wordt, wilmen,dat aie
alzoo krachteloos gewordene Kaneel wel eens onder de
goede zou geftoken, cn deze daar mede vervalscht wor-
den ; een bedrog dat door het gezigt zeer moeijelijk
te ontdekken is, hoewel de fmaak hetzelve, weldra,
gewaar wordt. Ook wordt zij , fchoon niet voordat
zij in de tweede hanèl komt, dikwijls vervalscht met
Kaneel, die MartinLke oplevert, en op verre na zoo
deugdzaam niet is. — Gemakkelijker is het onderfcheid
te kennen tusfchen de ware en de Chineefche Kancel,
vermits de laatfte veel dikker van bast, ligter van
kleur, fcherper van fmaak, en niet zoo aangenaam van
reuk en fmaak is, als de Ceilonfche, offchoon zij te-
genwoordig zeer dikwijls voor de echte aangeboden
wordt.
Veel voordeeliger dan de Chineefche Kaneel, en meer
overecnkomftig met de Ceilonfche is , voor zoo verre
men
(♦) Laurus Cinnamomum. L.
(t) Ook hier te lande, b. v. te Amfierdam, gefchiedt dit,
en wordt, in eene daartoe opzettelijk aangelegde Fabriek,
niet alleen Kaneel-, maar ook Nagel-, Muskaat-olie, enz.
feftookt: doch wordt aldaar de uitgekookte Kanee-l, als vuil..
is uit den weg gemaakt.