Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 54 )
r.
-Si.
rijaclitigc eigenfchappen, welke niet ophouden het klein-
fte deeltje van den gefloten Peperkorrel bij te blijven,
eii aan den zefven bijna niet te ontrooven zijn. Ook
de - ondervinding heeft daar van getuigenis gedra-
gen: de Baron van svvieten zag, na het gebruik
van eene zekere hoeveelheid fijne Peper, eene branden-
de, zeer gevaarlijke-kooas ontllaan^ (Ij Weliswaar,
r f^ejicelö'witte Peper, dat^zoo geliefde huismidc^
van velen, zachter fchijnt te werken, en daarom door\
" t;N^ER, (§) 'tegé\i eeiie kwade fpijsvertering zoo on-
; ' • tepaald als dringciTti • is aanbevolen, met de Heilige
verzekering van onfchadelijkheid: maar van doeve-
■ - -REN verzekert, daarentegen, ter naauwernood een'
Student gered te hebben, die twaalf witte Peperkorrels
r met een weinig witte Brandewijn had ingenomen, en
daar uit ijlhoofdigheid, met eene verfnelde aan/lrift van
bloed, ondervond, welke eene vaatbreuk of ontlleking
dreigden.C^yllierom moeten ten minllen diegenen zichvan .
Peper onthouden , die zeer aandoenlijk van gellel zijn, eene
warme geaardheid hebben, voor bloedvloeijingen vatbaar
zijn en aan verltoppingen in den onderbuik lijden
5. Hier verdient , van wege hare verhittende en
fcherpe bcflanddeelen, de Spaanfche, meer eigenlijk
Brafilifche Pepe?-, eene plaats, offchoon zij onder den
gewonen naam van eigenlijke Specerijen niet begrepen
wordt, en ook de vrucht is van eene geheel ander ge-
flacht van plant; immers zij is de peul, met de daar>
in bevatte zaden, van eenen kleinen Heester (♦*;, die
onder den heeten aardgordel zijn vaderland vindt, doch
thans in het zuidelijk Europa veel aangekweekt wordt.
De peul is vliezig, glad, effen, blinkend, donkerrood
of faffraanverwig van kleur; de verkiezelijklte gedaante
. ' ' - is
^ G A u B t u s, im:n?rs, kon één pond Peper niet van deszelfs
I fcherpte berooven, voor cn aleer hij hetzelve drieenveertig
' ■ maal, twee uren lang, gekookt, cn daartoe 550 ponden water
gebruikt had. De veertiglle maal was het afkookfei nog zoo
lierk, dat het, in den mond genomen zijnde, dadelijk moest
worden uitgefpuwd; blijvende de fmaak nog eenit;e uren iu
den mond, terug; en echter was dit water, door eene be-
zinking van achtten uren, van alle pepcrdcolen behoorlijk ^e.,
zuiverd. Adv en. varii argum. p. 59.
CO/Cflw;». 11. sr. (D Lc. 111. r. 187. fq. \
'Cf. v o l t k l e n l'harmac. II. 135.
(;) Cf. zuckert Medio. Tischbuch. 134.
. Solanum Pfeudo-capfaum. L.
Ti