Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 15a )
Haar gebruik vordert onizigtigheid , uithoofcie van de
nadeelen,die hare verhittende eigenP-happen opwekken,
c. HOFFMAN Verhaalt van een meisje , dat, om de fton-
den op te wekken, een weinig Foelie genomen had,
en daarvan eenige uren door ijlhoofdigheid aangetast was,
3, De Kruidnagelen zyn de langwerpige , ge-
droogde, ijzerkleurige, niet ontwikkelde bloemen van
den Kruidnagelboom (»_). Zij zijn van boven met vier
ftarsgevvijs geplaatlle infnijdingen voorzien, welke ee-
nen korrel omvatten. Van onderen Ifompafloopende,
gelijken zij eenen fpijker of nagel, waarvan zij hünuen
raam ontleend hebben. Hij eenen eigenaardigen, fcher-"
pen , niet onaangenamen , reuk, bezitten zij eenen heeten ,
brandenden fmaak. De Hollandfche O. 1. Compagnie
ontving dezelve in eenen grooten overvloed van het
Eiland Amboina, alwmr zij alleen gewonnen worden.
De beste zijn vet cn fcherp, en deelen, gedrukt
wordende, een vettig vocht a'U de vingers mede;
trouwens zii bezitten veel vlugge olie.
Als de bloem in vrucht overgaat, vormt zich deze
tot eene langwerpige, donkerbruine Bes, van de groo-
te en de figuur eener olijf, en wordt Moedernagel
genoemd.
Eene verfcheidenheid, misfchien wel een ziekeliike
toedand, even gelijk bij de Spoorrogge, maar welke
de Molukfche Koningen met eene bijgeloovigen ijver ach-
ten is, wanneer dc zijden van den Kruidnagel vlcu-
gelswijze als het ware zich uitfpreiden. Men beltem-
pelt dezulken met den naam van Koningsnagelen; de
Indianen noemen ze Tinea Radoi, Anderen wilkn,
hoezeer onvvaarfchijnlijk, deze door cenen bijzonderen
boom voortgebragt hebben, welke alléén op het Eiland
Makian zou groeijen, (f) waarvan l emery zelfa
eene afzonderlijke befchrijving geeft. (§)
De eenige, ons bekende, vervalfching gefchiedt met
Kruidnagelen, welke door deflillatie van hare olie be-
roofd, en alzoo krachteloos zijn; deze- vervalfching is
moeijtflyk te ontdekken, omdat ook deze nagelen der-
zelver reuk behouden.
Men heeft de Moedernagelen , zoowel als Kruidna-
gelen , gekonfijt naar het Vaderland gevoerd.
m
C*) Caryophillus aromaticus. L.
Cl) Geoffroi. Mat. Med. U. 134.
CS) ^^P. Qre/^e Ro^aif.