Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 151 )
wilden Muscaatboom komen, heeten in Indien: Berg-
noten, bij ons Mannetjesnoten-, zij zijn langwerpig rond ,
vrij krachteloos en alzoo buiten huishoudelijk gebruik.—
Men vindt ook Noten, die aan de eene zijde ingedrukt
en plat zijn, deze noemt men Moedernoien.
De Wijfjes-Muscaatnoten, hoezeer ter voorkoming
van bederf reeds op Banda met kalk bereid, worden
ligtelijk van den worm doorknaagd, zoo zelfs , dat zij daar
door in flukken vallen , en deze wrakke Noten noemt men
Rompen. Derzelver gefchiktheid tot gebruik blijft echter,
bijna onveranderd, offchoon zij in prijs aanmerkelijk
dalen. Het handelbedrog heeft te dikwijls getracht
die wormgaatjes te floppen, en de gebrokene ilukken
weder aaneen té hechten, daartoe meestal een deeg;
van Lijnkoeken bezigende , hetwelke een wezenlijk na-
deel voor den kooper te weeg'brengt, omdat die het
Lijnmeel tegen den prijs van Muscaatnoten moet beta-
len , en de gekochte Noten niet kan raspen, zonder
die dadelijk tot Hukken te breeken. Het fpreekt daar-
om van zelf, dat men zich, om Muscaatnoten te koo-
pen, bij eerlijke winkeliers moet vervoegen, enrich
vooral ten aanzien der heele Noten, door geene Ven-
ters langs de huizen of door goedkoope prijzen moet
laten misleiden; met het bedrog bekend zijnde en dus
in Haat om , ter ontdekking daar van, onderzoek te doen ,
zal men zich daar voor genoegzaam kunnen hoeden.
Men voert ook de geheele vrucht-gekonfijt, dat is,
in Suiker ingelegd, van de Molukken tot ons; die
dan, als eene aangename Konfituur, op het nageregt
geplaatst en daarvan alleen het vleesch voorgediend
wordt, terwijl men de Foelie en de eigenlijke Noot weg-
werpt. Derzelver gebruik veroorzaakt eene ongevoe-
ligheid en flaapzucht, zelf in de Indiên{*^, en zij be-
hooren dus fpaarzaam te worden voorgediend.
2. Het netvormige bekleedfel van den zwarten bast,
die onmiddelijk den Muscaat omgeeft en alzoo haar
tweede bekleedfel, noemen wij: Foelie. De Franfchen
en Duitfchers,meer oneigen , Muscaatbloemcn {Fleur de
Muicade. Muscat blüthe.) Zij komt gedroogd tot
ons, als eene zeer ligte, olieachtige, oranjekleurige
fpecerij, van eene aangename geur, en fcherpen, krui-
sigen fmaak, met een weinig bitter gemengd.
Zij is zeer duur, en wordt daarom vervalscht met
de Foelie der Mannetjesnoten.
Haar
f*) Bont. de Med. Indor. mta in Gare. ai Orta, p. 15.
K4