Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 148 )
▼nichten gebruikt, te dienen , gaan wij (lilzwijgenJ
voorbij, voor hoe groot eene lekkernij zy ook gehou-
den worde, omdat zij hoogst zeldzaam, in ons Va-
derland gebruikt wordt.
b. De vrucht van den Beukenboom (*) (onder den naam
van Beuken- of Boekenpitten bekend) geeft mede eene
Olie, die wit en niet onaangenaam van reuk en fmaak
is, zoodat zij, bij de tegenwoordige fchaarschheid en
duurte van de Olijfolie, die zou kunnen vervangen,
te meer omdat zij geene nadeelige eigenfchappen be-
zit, welke haar gebruik op onze tafels zouden verbie-
den. Zij bevriest niet, en men wil, dat zij, in welge-
flotene flesfchen,tien jaren lang,en dus veel langer dan
de boomolie , zonder galfterig te worden, kan be-
waard blijven; ongefloten bewaard wordende, wordt
zij, even als de Lijnolie, lijmerig.
e. T)^ Maankop oïPapaver tent ^nétrt plaats-
vervangfler van de Olijfolie, wordt in ons Vaderland
meer dan de Boekenolie gebruikt, en thans veelal voor
OlijfoHe verkocht (§). Zij wordt door de koude bijna
niet aangedaan; is,versch zijnde,van eenen zeer zach-
ten , aangenamen fmaak , van eene heldere eenigzins geel-
achtige kleur, en bevat niets van de verdoovende hoe-
danigheden, welke den flaapbol eigen zijn. Zij kan daar-
om ook veilig gebruikt worden, alhoewel zij voor de
Olijfolie, in wezenlijke waarde, moet wijken, omdat
zij, even als de Boekenolie,meer opdroogendis,en tus-
fchen warme platen geperst wordende, fpoedig tot gal-
ilerig worden neigt; en galfterige Oliën zijn nadee-
lig: DE HAEN zag een man , door zware kolijkpijnen ,
welke uit het gebruik van galfterige Amandelolie ont-
ftaan waren, bijna bezwijken
d. De Oliën uit het algemeen bekende Lijn-tn Kool-
raapzaad (-l-)? voorafgegane kneuzing, door persfing
tusfchen warme platen, geflagen, en droogende Oliën ge-
Hoemd, gebruikt men in de huishouding (indien men
het
(♦) Fagus Sylvatica. L.
Ct> Gellagen of geperst uit het zaad van den Papaver
of Slaapbol. Somniferus. L.
(5) Dit Zaad is zeer olierijk, want volgens kastelein
hebben lö oneen wit Zaad 5} oneen olie opgeleverd. Gefch.
der JVerkd. Chemie, II. 133.
C*) Prelect. Patholog. V. 56.
CO Lijnzaad.: Lintim ufttatispmum — de plant die het
tlas levert, m. Kvolraap^iafld: Braste« Rdpa. L,