Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 7 )
bootri (*), welke in bet zuiden vm Frankrijk, Spanjeti
en Portugal zoo overvloedig aangekvveelit wordt , le-
vert , door eene zeer eenvoudige bewerking , deze vette ^
zelfitandige Olie in grooten overvloed. Zij behoort <
zal zij aan de vereischten, welke men in haar verlangt,
voldoen, uit de rijpe olijf koud en zacht te worden
geperst, en dan is de olie wit, of van eene zeer
ligt gele kleur, geheel helder, zonder het minste be-
zjnkfel, zonder eenigen reuk, en bijna zonder fmaak ,
altans voor zoo ver zij dien heeft, van eenen vry zui-
veren, zoetvettigen, fmaak; vrij vloeibaar, hoezeer bij
cenen geringen graad van koude (van 16° öp de fchaal
van fahrenheit) ftollende.
De Olijfolie is in deugdzaamheid zeer verfchillende;
de beste wordt uit Provence, Languedoc, vooral van
Aix, ons gezonden, en is onder den naam van Pro-
vence Olie bekend. Die,welke bij eene zachte persfing,
het eerst gewonnen wordt , noemt men hier te lande
Maagdenolie, in Duitschland Carzerohl; dezelve is van
eene uitnemende hoedanigheid, en wordt zeer duur betaaldt
De Spaanfche is fmerig. De llechtfte wordt \varm en
uit onrijpe vruchten geperst, is groen van kleur ea
üeik of galfterig van fmaaki
Hoe verfcber de Olijfolie is, des te beter is ziji
Hoe ouder , cn dus hoe galfleriger zij wordt, des te
langer kan zij zonder (lollen de koude verduren- Zij
behoort in welgeflotene flesfchen , of onverglaasde krui-
ken, op eene koele plaats, te worden bewaard , ten einde
het galflerig worden, zoo lang mogelijk, voor te komen (f).
De vrucht zelve in October,en dus onrijp,geplukt j
n pekel gelegd, om van hare bitterheid te worden be-
roofd , en daarna met Specerijen beftrooid, om voor
toefpijs , even zoo als men Agurkjes en dergelijke
vruchfi
(*) Olea Èuropeit. L.
Ct) Om de boomolie zuiver en zonder reuk of ßerkert
fmaak te bewaaren , werd te Florence aan van der wil-
lige dit zeer eenvoudig middel opgegeven: men doet in dé
flesfchen of kruiken , waar in men dezelve wil bewaren,
flechts zoo veel fterke azijn , dat de bodem daar mede twes
of meer vingeren , naar evenredigheid van de grootte des
kruiks, bedekt is. iReize naar Napels. 111 D. bl. 315.) Galfterig-
heid is alzoo, wat fommigen ook anders beweerd hebben; van
feimr geheel onderfcheiden. Galfterige, of fterke Olie, kan meri
iicrftellen door bijmenging van fterke Voorloop of BranJewijn,-"
K a