Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( I4Ö )
het Suikerriet der Volkplantingen, van de Suikerflof
even zeer in eene betrekkelyke evenredigheid voorzien
is. Dr. a r d u i n o van Padua is gebleken , dat tien-
' duizend zulke planten vierduizend ponden fap opleverden;
waar uit agthonderd ponden Siroop en honderd ponden
Suiker kunnen getrokken worden (*_). Bij nadere beves-
tiging hiervan zou dit eene allergewigtiglle aanwin«
voor de huishoudkunde zijn.
De Siroop, welke in de huishouding gebruikt wordt
en gewoonlijk den naam van Keukenfiroop draagt, is,
het laatfte voortbrengfel, dat in de Raffinaderijen van
de Suiker vervaardigd wordt. Zij wordt gekookt uit
hetgene aan de vuiligheid hangen blijft , welke, na
het klaren van het fchuim, in de zakken overgebleven
is (f;. Hare eigenfchappen ftaan in eene betrekkelij-
ke gelijkheid tot de Suiker zelve, en moeten naar de-
zen maatftaf afgemeten en bepaald worden. Zij be-
kleedt onder de Siropen den laagften rang; is ook de
minst zuivere en minst deugdzame, maar tevens de
bestkoope van allen. Zij is bruin en vloeibaar : hoe
helderder evenwel van kleur en hoe dikker zij is , des
te beter mag men haar achten; tevens moet zij zoet
cn zuiver van fmaak, dat is: niet zuur zijn, hetgene
zij door de zwakheid van de Suiker of door de warmte
ligteiijk kan worden; vooral in het laatfte geval , wan-
neer zij te dun gekookt is: want als dan verliest zij
_^bare helderheid en werpt een wit fchuim op. Daar-
entegen moet ze door te ftcrk ftoken ook niet brandig
fmaken, noch onzuiverheden bevatten.
In de laatfte jaren heeft men getracht haar door
kunstfiropen te doen vervangen , en dezelve uit ver.
fchillende vruchten,vooral Druiven, Appelen en Peren
vervaardigd: doch zij allen hebben voor de gewone
moeten wijken. Die, welke uit Peren gemaakt was, heeft,
volgens de proeven van tie boel, het beste voldaan.
a. De Olie, welke in zoo velerhande opzigten van
huishoudelijk gebruik, is, kunnen wij,, in deze afdee-
ling, onmogelijk voorbij gaan.
a. De Olijf- of Boomolie bekleedt onder die allen d«
eerste plaats, dewijl zij bij uitnemendheid tot de fpijs-
bereiding gekozen v^ordt. De langwerpig ronde, vlee-
zige, groene en fappige vrucht van den tammen Olijf-
boom
C> Alg. Konst en Lett. Bode voor 1813. p. 272.
Ct) Rüisig, de Suikerraffinadeur, p.