Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 45 )
t3e Suiker is zeer voedend, uit hoofde Van de Sul-
kerltof waaruit zij beliaat, waarom zij als eeil
linakelijk en tevens nutti«; toevoegfel onzer fpijzen is
aan te merken, dewijl zij door hare llijmerige eigen-
fchap onze vette en waterige fpijzen verbindt.
' Zij vordert ter vertering eene Iterke maag en werk.
'^zame verteringskrachten , anders veroorzaakt zij eenen
ftinketiden adem, zwarte tanden, walgingen, wormen
en-èéne verdorvene fpijsvertering. Kinderen en zwakke
vrouwen moeten haar met bedachtzaamheid gebruiken«
Voor (terke lieden is zij, integendeel, niet ongezond.
De oudfte meni'chen hebben gewoonlijk veel Suiker
gegeten. F. S larë verhaalt, dat zijnOom m al l ory,
die een buitengewoon groot liefhebber van Suiker was,
in zijn tachtiglte jaar nog een rei nieuwe tanden kreeg
en honderd jaaren oud is geworden Cf J' Dok de Graaf
De ueaufort at, gedurende veertig jaren, dagelijks
een pond Suiker, wierd zeventig jaren oud, en na
zijnen dood waren zijne ingewanden gezond, en zijne
tanden onaangedaan (§,.
Haar bederfwerende kracht maakt haar onmisbaar
in de huishouding. Vermits zij tot het inleggen van
fruiten, als anderzins, van algemeenen dienst is.
Verfcheidene gewasfen, waar onder vooral de witta
Beet- oi Mangelsnrlel uitmunten, geven veel Suiker^
die, wel bereid zijnde, van eene voldoende en aan de
Ineifche Suiker gelijkende hoedanigheid gezegd wordt
te zijn, en daarom als een plaatsvervangend middel
zou kunnen gebezigd worden, indien wij van de Sui-
ker onzer volkplantingen verfloken bleven En ver-
mits de bellanddeelen van de Suiker, uit andere plant-
gewasfen, aan die, welke het Suikerriet oplevert,
gelijk zijn, moet haar gebruik even zoo aangenaatn
voor den fmaak zijn als het onfchadelijk voor de ge-
zondheid is.
Hier zou, en misfchien met het meeste regt, in
overweging komen, eene plant, genaamd: Sorgho of
Sorghum Sacharatum Pars: welke men in Piemont is
beginnen aan te kvvceken,en die, hoe zieer kleiner dan
g het
C*) S p i e l m a n. Lc. 573.
O) Ge OF ROY Mat. Mod. II. ^50.
CD -rlnecdotes de Medieine, Tom. 11. 33.
Ct) dergelijk hetgen« deswege is aangemerkt hier voorlsi.lig.