Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
Till
E R
I G T.

[t,

wijn , bij goedkoope prijs van de Suiker niet vreemd ia de
burgeriiuishoudingen. . . bl. 190—194.
Ku vindt men 6. den Azijn,in onze huishoudingen in gewoon
gebruik, belchreven; deszelfs diensten aangetoond en ook
omirent denzelven raadgevingen medegedeeld, bl. 194—196.
7. Van den Uiondewijn {^Spiritus uit Wijn of Wijn-moe-
ren enzv. bereid , en in de huishouding (behalve als Likeur}
lot het inleggen van vruchten gebezigd , wordt nu gehan-
deli; en gedacht zoo aan de Franfche van Bourdeaux,
Roebelle, Nantes en Cognac, als aan den Rhijnfchen , als
nicde aan deti Rorenbrsndewijn of Geuever, tn de Arak
en Rum. , . . . . bl. 196, 197.
Eindelijk v^ordt onder deze afdeeling over de oranken , ook
, 8. de Chocolade bedacht als een aangename, voedende drank ,
uit de Kakao-uooten, httiij met melk, heizij met water
vervaardigd. . . , . bl. 198.
Daar in den loop van deze Verhandeling, ter plaatfe waar
dit anders wel had behooren te gefchieden , door den Schrij-
ver waren overgellagen , de gedroogde en gefuikerde vruch-
ten, niet vreemd in vele huishoudingen; zoo als daar zijn
Vijgen, Pruimen, Rozijnen, Korenten enSukkade; alsmede
ovtr de Specerijen, de Nageibollen, en het Anijszaad; zoo
gefchiedt dit als nu, en worden hier befchreven en in hare
vaarde befchouwd, vooreerst de Vijgen, in hare onder-
fcheidene foortcn en bereiding; dan de Pruimen, even alzoo
en op dezelfde wijze. Hier op volgen de Rozijnen en Ko-
renten, op gelijke manier behandeld. Wordende ten aan-
zien van allen voornoemd nut en dienst herinnerd. Waarna
roet een kort woord de Sukkade, of gekonfijte iVIeloen,
gedncht wordt. ... . bl. 198—207.
Ter aanvulling van het Art. Specerijen (bl. 150—160) wor-
di-n in haren aard en dien.-t befchreven de Nagelbollen,
ook Piment geheeten. Als mede het Anijszaad; zoo bekend
en gemeen in de meeste huishoudingen, voor den fmaak en
geneeskundig gebruik. . . bl. 207—210,
Ten flotte van al dit bijgevoegde wordt ook nog opzetteliik
en onderrigtend gehandeld over de Gest, als een zoo zeer
belangrijk, fchoon in deszelfs oorfprong, zamenftelling en
aard, weinig bekend artikel in alle huishoudingen, ten
dienste van velerhande gebakken; en worden, ten aanzien
van haar gebruik, al mede nuttige raadgevingen medege-
deeld...... . bl. 2io-2ia.
Waar na het geheele ftuk, met een kort flot, in de manier
als het begin, eindigt. .... bl. 212.
f