Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 143 )
In Frankrijk cn Italien heeft men in fchaarfche tij-
den, van de gewone, of tamme Kastagnes , een rede-
lijk goed brood gebakken, hetgene, volgens xenct-
piiON, ook eertijds de Grieken gedaan hebben. En
waarlijk, deze vrucht bevat daar toe genoegzaam meel,
Guerazzi te. Florence verkreeg uit honderd ponden
Kastagnes vierenzeventig ponden meel (*).
Eer ik deze onderafdeeling verlate , inoet ik nog
met een woord gewagen van de Meloenen en Kante-
loepen , welke laatstgenoemden , in onderfcheidene foor-
ten , het meièst voor onze tafels worden gekozen. De-
ze , hoe zeer vreemdelingen op onzen grond, worden
echter, kunstmatig, te overvloedig geteeld, om hier
ftilzwijgend te worden voorbijgegaan. Deze zoete en
tegelijk zeer verkoelende vruchten, bevatten, in tegen-
overlïelling van de beziën, weinig plantaardig zuur,
maar veel meer fuikerllof. Zij hebben een vaster
vleesch, en komen, in dat opzigt, meer met den Abri-
koos overeen. Daar zij geene voedfelftof bezitten, die
van eenig aanbelang is , zoo dienen zij alleen voor
lekkernij, waarvoor haar fommigen zeer hoog fchatten.
Dan hare verkoelende eigenfchappen, die zij als inboor-
ling van warme luchtftreken bezitten, moeten de ma-
tigheid in haar gebruik ernstig aanraden.
Nog eene belangrijke waarfchuwing moet ik hier bij-
voegen; zij is deze: De Dolbeziën, welke de vruch-
ten zijn van de kleine Nacht- of Tuinfchade (f) wek-
ken door hunne fchoon, blinkende, git zwarte kien-
en zoete fmaak de begeerte tot haar gebruik op, ter-
wijl zij de doodelijkfie gevolgen te weeg kunnen bren-
gen Deze verleiding is voor kinderen des te gevaar-
lijker , omdat de zwarte Aalbes , die in groote en
kleur met deze overeenkomt, h^n als e^ne gezonde
en aangename fruit bekend is , die zij als een gefchenk
inenigmalen ontvangen, en zonder nadeel, in eene ruime
hoeveelheid, gegeten hebben. Daarenboven is deze ver-
leiding des te gevaarlijker, ook voor meer bejaarden,
omdat, daar de vergiftige planten, vrij algemeen, een terug-
fto-
(*) Alg. Kunst en Letterbode, van i8ir. N. 42. Men heeft
ook beproefd uit dezelve Suiker te maken.
(t) Solanum nigrum L.
(5) Zie dumoulin en v. d. monde, "Journal de
Mei iic. de Chirurg, enz. XI. 119.