Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 141 )
rooden wijn afgetrokken, tot een drank bereid, dien
men Bisfchop noemt (misfchien naar deszelfs uitvinder,
die dezen naam droeg) welke al mede zeer lekker,
maar ook zeer verhittend is, en ten meestcn met veel
bedachtzaamheid, althans door vrouwen, welke in om-
Handigheden verkecren , waarin bloedvloeijingen kunnen
ichadcn , moet gebruikt worden.
De Esfcnce dc Bisfchop , die hier te lande gemaakt
en verkocht wordt, is gewoonlijk een geestrijk afcrek-
lél (met brandewijn) van de gedroogde zoowel als
verfche fchillen van Oratije- en Chinaas Appelen, met
bijvoeging van eenige Specerijen , zoo als Kruidnage-
len , Kaneel, enz. waarom men verpligt is , als men
die wil drinken, eenige fuiker bij den rooden wijn,
waarin men dezelve mengt, te voegen.
c. Tot eene derde afdeeling van het Ooft of de
boomvruchten , brengen wij de Noten of Nootaardi-
gen; en als de zoodanigen begrijpen wij daar onder:
De Okkernoten, de Hazelnoten, de Amandelen, en de
Kastagnes.
i. Wat de Okker- of anders genoemde Groote No-
ten , Hazelnoten en Amandelen betreft, deze, hoezeer
flechts tot verfnapering gebezigd, bezitten meer voed-
lelftof, dan de zoo even behandelde vruchten, gelijk
hare meer vaste en olieachtige bellanddeelen duidelijk
te kennen geven. Daar zij nogtans nooit tot eigenlijk
voedfel gebezigd worden , kunnen zij niet dan eene
voorbijgaande plaats in die Huishoudkundig Handboek
beflaan. Hierom wil ik alleen, ten aanzien der Ok-
ker- of Groote-Noten , aanteekenen: dat men dezelve
niet moet eten, ten zij men haar, van hare gele fchel
hebbe ontdaan, vermits deze, door haar zamentrek-
kend vermogen , heeschheid , en hoest veroorzaakt en
ontftekenachtige aandoening in de keel doet ontftaan;
terwijl het gebruik van oude of gedroogde noten van
deze foort, uit hoofde der galftrigheid, die zij ver-
krijgen, cn ook de heeschheid, die zij daardoor ver-
oorzaken, altijd af te raden is; ten aanzien der Ha-
zelnoten , dat men dit insgelijks doe; te weten , dat
men ze niet ete, dan nadat zij van hare bruine, taaije
fchel ontdaan zijn, om dezelfde reden; en ten aanzien der
bittere Amandelen , dat men bij derzelver gebruik,
voor
(♦) Ten aanzien der zoete valt bier omtrent geene beden-
king of vreze.