Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 140 )
clcs nuts wille gedronken en alzoo, eigenlijk gefpro-»
ken , niisbruikr.
Tot een gelijk doel bezigt men de kleine onrijpe ge-
heele appeltjes, onder den naam vmCuracaufche Appe-
len bekend, die meer fpecerijachtig en zamentrekkend
zijn; dezelve met brandewijn tot een maagtinktuur, of
een fmakelijk bitter, om met genever te drinken, af-
trekkende.
Verder 'bereidt men uit de Ci'racaufche fchillcn met
fuiker, brandewijn, enz. een zoogenaamd rins-likcur,
onder den naam van Oranje-Curacan-Likeur: dat al
mede in alle de vereischten der verhittende endronken-
makende dranken deelt, en dat dus altijd, hoe aange-
naam het ook voor den fmaak wezen moge, een we-
zenlijk nadeel opwekt.
Nog eene waarfchuwing, welke ik, als Geneesheer,
zondeV mij aan pligtverzuim fchuldig te maken, niet
mag achterhouden, zal hier hare plaats vinden; zii is
deze: dat veel van hetgene in den huisfelijken kring
als geneesmiddelen, tegen ongefteldheden, door onbe-
voegilcn , en dus door menfchen, die geen genees-
kundigen zijn , wordt aangeraden , meestal in zeer
flerk werkende en heete middelen beftaat, welke, over
het geheel genomen, nadeel cn hoogstzeldzaam, we-
zenlijk voordeel aanbrengen ; dat de gewone toe-
vlugt, die veelal in fterke dranken beftaat, meestal
met bittere cn verhittende dingen aangezet, altoos een
groot fiadecl bedreigt, foms zelfs den dood kan veroor-
zaken , zoo als ik dit eens bij een ontftekingachtig ko-
liik, na het gebruik van dubbele Anlfette, die om
de buikpijnen te verdrijven genomen was, heb beves-
tigd gezien (*). •— Dat men dus met de uiterfte om-
zigtighcid in dezen te werk ga, en, indien men de
h-alp van kundigen, uit verkiezing of noodzakelykheid
Vv'il of moet ontberen, liever niets doe, dan dat men,
door verkeerd te handelen, en uit overdrevene goed-
heid, zijnes eigenen of 's naastens dood ten oorzaak
verftrekke.
Verder wordt de geheele Oranje Appel, met fuiker
geconfijt,tot ons gebragt en als Confituur voorgediend,
of, met kruidnagelen beftoken, geroost cn daar, in
roo-
(*) Men vergelijke verder de waarnemingen, die wij, des
aangaande, bij de behandeling van dc Peper zullen aanvoeren.
n
f '
mm