Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 139 ) .
Ijifiid uitgeperst fap , C'lat ik ver boven het uitgedanip-
te zou verkiezen , hoezeer de proeven van d u b u i s-
soN dc waarde van het alzoo uitgedampte fap fchij-
nen te bevestigen ten dienste der fchepdingen,
vooral die op verre togten om de Noord , bijzon-
der naar Groenland en Straatdavids, gaan, te kunnen
mede geven.
De bloemen van den Oranjenboom verfprciden eenen
nangenamen geur, en verfchalfen , door overhaling,
het, zoo in de keuken, tot het bereiden van gebalc-
ken, enz. als bij de rcukvverkers, hooggefchatte, uit-
üekend welriekende Oranjcbloefem-water (^Jqua Na-r
phct') Ct) » welks fijne geur, door geen ander over-
trofl'en wordt, maar dat, hoe naauwkeurig ook be-
waard, fpoedig, zoodra het met de dampkringslucht
in aanraking komt, verfchaalt. Ook wordt door die
overhaling eene roode Olie verkregen', Neroü-olie (§)
genoemd , welke , daar, volgens f e ii r a r i u s, zeslion.-
derd ponden bloemen, naa-uwelijks dijn once Olie ver-
fchaffen , zeer kostbaar is , en daarom meest altijd
vervalscht wordt. Gewoonlijk wordt de 0//e van
Behen met oranjeblocfem afgetrokken en dus met der-
zelver geur doortrokken, daar voor verkocht. Welk
een fchandelijk bedrog!
Men bereidt uit deze bloemen ook een Oranjebloc-
fem Likeur, hetwelke, echter, meestal niets van deze
bloemen heeft dan alléén den naam.
De bniienlle fchillen of het gele, zoovvel gedroogd
als versch , zijn van een menigte blaasjes voorzien,
die eene wezenlijk vlugge olie bevatten, waarin hare
grootlte kracht iniisvest, en zij hebben eenen aange-
namen, bitter-fpcceriiachtigcn , fmaak , waarin zij dus
de fchillen van den Citroen overtreffen. Zij worden,
van wege derzelver maagverfterkend en windbrekend
vermogen, veel in de huisfelijke geneeskunde gebruikt
en zoowel fijn gefneden cn met fuiker ingelegd, onder
den naam van Oranje Snippers voorgetliend, als op
wijn en (terken dranken getrokken , voor morgendrank
aangeboden: meer, evenwel, om des fmaaks , dan ora
des
C*) Fourcroij, I. c. P. IV. p. 33. en verv.
Ct) Afgeleid van het Italiaanfehe woord: Nanfawel-
riekend water beteekent.
(5) Esfentia S. Oleum Nereli.