Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 137 )
fclierp, zuur verfchaft , hetwelke het verglaasfcl der
tanden aandoet. Wij willen dus de aandacht der zorg-
volle huismoeder hier op mede gevestigd hebben. —
Men hale voor alle dingen geene Kunst-Limoenfiip uit
de Apotheek of Kruideniers winkels: want dit is niet
anders dan het fchadelijke zwavelzuur of de vitrioololie.
Daar de Limoen grootendeels gelijke krachten met
den Citroen bezit, zoo zijn de overige bereidingen en
is het gebruik van vrucht, fchil en fap aan beiden ge-
lijk en derzelver gebruik vordert gelijke omzigtigheid.
Nog moeten wij hier herinneren, dat de geheel klei-
ne en alzoo groene vruchten , even als de olijven ,
in pekel ingelegd, in dien Haat tot ons gevoerd, en
dan in fchijfjes gefneden, bij de bereiding van fommi-
ge fpijzen, zoo als foupes, onder den naam van Lim-
mcsjes gebruikt worden,
II. Vervolgens komen nu de Oranje Appelen, die
wij, huishoudkundig, in twee hoofdfoorten, onder de
namen vau Chinaas- en Oranje-appelen onderfcheiden,
in aanmerking. Van deze, hoe zeer Italiën eene ver-
fchcidenheid van ongeveer vijftig foorten kan optel-
len , zullen wij ons alzoo flechts bij de twee bij ons
gebruikelijke, bepalen, de zoete namelijk en tXe.bittere.
Daar zij echter mede in natuur en eigenfchappen met
den Citroen overeenkomen, zal hare befchrijving en
eene korte opgave van de verfchillende bereidingen
derzelven, voldoende zijn, en zullen alleen die pun-
ten , waarin zij niet overeenkomen , ons een weinig
langer doen (til(taan.
1. De eerste , welke nu hier in aanmerking ko-
men , zijn de zoete Oranje- , gewoonlijk Chinaas-
AppelenDeze zijnde over(^choone vruchten van
den Oranjeboom {*) , welke eigenlijk een inboorling van
China is, maar thans, met het geheele gefiacht der Oranje-
boomen, het zuidelijke Europa verfiert, alwaar zij nu
als natuurlijk eigen , welig tieren , zoo dat Spanjen,
Portugal en Genua, ons jaarlijks met de vruchten daar
van, doorgaans in overvloed, voorzien. Deze boom,
die in Italiën nog heden den naam van Aranzo diChina
draagt, en welks bladeren altoos groen, langwerpig
dik , glad , geftippeld , blinkend en aan de randen
zaagsgewijze uitgetakt zijn, draagt fraa'ye witte, zeer
wtl-
C*) Citrtis Atirantium. L.
I 5