Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
i _ 'i
i
I
C 136 )
cmzigtigheid toegedaan worden; dit een en ander zal
ieder" ligtelijk begrijpen
a. De Limoen, die in onze buisliouding, als eene
tweelingzuster van den Citroen kan aangemerkt wor-
den, zal ik daarom onmiddelijk op dezen doen volgen,
Zi-i is de vrucht van den Limoenboom (f), een in-
woner van de warme gewesten des aardbols, die in
onze W. I. Volkplantingen veel gevonden wordt,
Iloe ook in alle eigenrchappen des Citroens dcelende ,
is zij cóhter kleiner en wat langwerpiger van gedaan-
te; de Ichil is wat dunner, bleker van kleur en flaau-
wer van geur. Deze vrucht bevat veel meer mergs
en is alzoo faprijker, waar door zij ook zuurder cn
eenigzins zamentrekkende is CS)-
Het lap der Limoenen, dat uitgeperst uit de West-
Indiën overkomt, heeft eene min naauwgezette behan-
deling ondergaan : de vruchlK;n , tot uitpersfing be-
llemd, zijn op verre na njet altoos even rijp, en een
picer fcherp zuur is daar van het onvermijdelijk ge-
volg; dewijl het uitdrukken van het fap niet met de
bloote hand, of ligte werktuigen gefchiedt, maar met
eene pers: dus is de kneuzing der zaadkorrelen een ge-
woon gevolg van deze wijze van ujtpcrsfen, hetwelke,
in evenredigheid met de onrijpheid van de vrucht, ei-
genaardig , een bitter Limoenfap moet opleveren.
Die zelfde ficrke persfing geeft aanleiding, dat er veel
plantendijm aan de vruclit ontroofd wortit, en tevens
meer fijne vezelen zich met het fap vermengen, het-
gene een troebel Limoenfap geeft, welke eigenfchappen
geenszins als deugdzaam kunnen worden befchouwd.
Goed Limoenfap moet zacht van zuur,helder en half-
doorfchijnend van kleur, wezen.
Ook de baatzucht houdt zich bezig met het ve,rval-
fchen van dit fap, en zij vermengt, ten dien einde,
het plantendijm en de vezelen , door bezinking van
zuiver Limoenfap verkregen, met verdund zwavelzuur
{vitrioololie') hetgene een hoogst onaangenaam , zeer
fcherp,
C*) Dit alles geldt van alle Zuren zonder onderfcheid, en
de nadeelen, die dezelve alzoo bedreigen, ftaan in eene ge-
lijke reden tot derzelver fterkte cn in de omgekeerde I0,t
derzelver hoeveelheid,
(i:) Limonia Acidisßma. L 1 N w.
(5) Geoffeoij, 1. c. III. 3^5.