Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 135 )
beerliik is voor de reiskeuken , als nuttig voor de
huishoudkunde, ten einde in (laat te zijn, om altijd
goed Citroen-zuur, dat niet bederft, in voorraad te hebben.
Ten einde alle vervalfchingen van het Citroenzuur
met andere, vooral delfftoffeiijke zuren, voor te ko-
men , zou ik aanraden, hetzelve uit rijpe, onaangefto-
kene, vruchten zelve te persfen,en daarbij dit in acht
te nemen , dat men niet te (lerk met de werktuigen, die
men daar toe gebruikt, drukke, en alzoo de zaden of pitten
breke, dewijl dit het fap eenen bitteren fmaak mededeelt.
Het Citroenzuur moet met behoorlijke voorzigtig-
heid en in eene matige hoeveelheid worden gebruikt:
want, 1. Het is fchadelijk voor die menfchen, welke
alleen of grootendeels van plantenvoedfel leven , omdat
het de verzuring begunstigt, waartoe de voortbreng-
felen van het gr'oeijend rijk zoo zeer overhellen. 2. Het
fchaadt den mildzuchtigen (melankolieken; C*)?endie
veel aan het zuur lijden. 3. Deszelfs gebruik is nutti-
ger in het warme dan in het koude jaargetijde; in
zuidelijke dan in noordelijke luchtftrpken: want aan
de warme en zuidelijke landen heeft de Schepper den
boom, die deze zoo voortrelFelijke en nuttige vrucht
voortbrengt, gefchonken , en denzelven met de noodige
eigenfchappen bedeeld, om aldaar te kunnen tieren. 4. Het
is zeer nadeelig voor degenen , die eene zwakke fpijs-
vertering hebben, uit hoofde van de krachteloosheid der
gal bij de zoodanigen : want deszelfs vermogen
wordt door alle zuren bedwongen , en dus zou men
het weiuigje vermogen , dat zulk een gal nog toe-
brengt, en dat zoo bij uitdek nuttig is, tot het wel-
gelukken eener goede fpijsvertering , hierdoor geheel
cn al ontzenuwen en geheel belemmeren. 5. INlen
moet het ook , onder het gebruik van melk en melk»
fpijzen vermijden ; want het doet de melk ftremmen en
ontbindt dezelve alzoo, waar door zij tot voeding on-
gefchikt, de maag niet het taaije, kaasachtige gedeelte
bezwaard en de losmakende hui in de eerste wegen
uitgedort wordt. 6. Hetzelve moet alzoo, vanhier,
ruim gebruikt,eenen nadeeligen invloed hebben bij zo-
gende vrouwen, en alzoo dikwijls bij teedere zuige-
lingen het zoo gevreesde zuur opwekken; zoo mede
moet het, 7. ook aan kraamvrouwen niet dan met veel
om-
C*) Lorrij, dc Melanchal. et tnorb. melanch. II. 227.
I 4