Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 134 )
fig en aan zee gelegen Vaderland, ook zonder beden.-
king, als eene landziekte mogen befchouwen. Ook
wordt het 5. den graveligen nuttig geoordeeld; en ein-
delijk ten 6. uitwendig, tot liet reinigen van alle vlekT
ken der huid , door niets overtroffen.
De geheele Frucht Suiker geconfijt tXiOtronadt
genoemd, wordt,als eene lekkernij, op hét nageregt ge-
bruikt. Raauw, van de (chel beroofd en in fcbtjfjes
gefneden wordt de Citroen bij de toebereiding van
eenige vleesch- cn vischfpijzen gebezigd, en ook met
fuiker bellrooid tot verkwikking en dorstljilling, bij
zieken , aangeprezen; tot dit laatste doel is AtCitroen-
marmdade ook zeer gefchikt.
Ook verzekert men , dat een Citroen , rijkelijk met
kruidnagelen beftoken en in de hand gedragen , een
uitflekend voorbehoedmiddel zou zijn bij pest en an-
dere befmettelijke en aanflekende ziekten , wanneer men
jian dezelve ruikt en van tijd tot tijd daar in bijt.
De Citroenen moeten zorgvuldig voor de vorst be-
veiligd worden, dewiil zij anders al hiui zuur verlie-
pen en een bijna fmakeloos vocht uitgeven (*). Het
uitgeperste fap echter, van alle vezelen en aanhangend
fli.)m gezuiverd , wordt door het bevriezen in eene
koude van 3 a 4° onder o op de Schral van reau-
jtuR in zoo verre verbeterd, dat in het kleine ge-
deelte , dat onbevrozen blijft (hetgene, volgens de
waarnemingen van GEORGitJs (f), een achtfle deel
bedraagt) al dat zuur verzameld wordt en dus een
zeer ineengedrongen Cgeconcentreerd) Citroenfap daar-
flelt r.^), dat tevens roodachtig wordt, maar aan geen
bederf onderworpen is; zelfs kan het, al wordt het
aan de hitte der zon blootgefleld, meer dan twee ja-
ren goed blijven, gelijk uit de proeven van b e r G i-
u s , w i l c ic e , s a l b e r g , g e o r g i u s cu c o l-
tiN gebleken is. Eene vvaarneming, welke even onont-
beer-
(*) B ERGius, I. c. 11. 671.
Ct) IVetcmk. Acad. Hand). XXXV. 24:?.
Lavoisier, traité Element, de C'iirnie, p. m. 285,
die nog eene andeie wijze van zuivering opgeeft, te weten,
door middel eener verzadiging met kalk , en wederont-
binding van dezelve met zwavelzuur , waardoor een bijna
onoplosbaar zout geboren, het Citropnfap weder vrij gefteld
vj'prdt, en zqiver pverblijft,