Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 133 )
zeer uitgebreid gebruik in het dagelijkfche leven :i.Oin
als een toevoegfel over vleesch , visch en groenten ge-
goten , bij derzelver floving gebruikt, of in foupen en
faufen gemengd te worden, wanneer het niet alleen ,
althans bij verre de meeste menfchen , den fmaak
ftreelt, den etenslust aanprikkclt, en zelf, vooral bij
vleesch- en vischfpijzen , de goede vertering bevor-
dert , en de nadeelen voorkomt , die ia het warme
jaargetij der dierlijke fpijzen, door de neiging tot rot-
ting, bedreigen. 2. Om met fuiker en water, foms
ook met een gedeelte wijn, gemengd, en onder den
naam van Limonade bekend , in den zomer, en bij
befmettelijke, heete (*) en rotachtige ziekten tot eenen
aangenamen, verkoelenden en dorstlesfchenden drank
te tiienen; waarbij veelal de gele fchil, misfchien om
hare opwekkende en maagflerkendc eigenfchappen ,
mede afgetrokken wordt. — Ook in de Punsch is het
een gewoon en tevens bijna onmisbaar inmengfel. Om
dit alles ten allen tijde en fpoedig te kunnen gereed
maken kan men Ciiroenfap-firoop nahouden, die altijd
goed blijft , en uit eene eenvoudige vereeniging be-
ftaat, van een deel gezuiverd Citroenfap met twee dee-
len broodfuiker , door eene toereikende warmte be-
hoorlijk verdikt (f). — In de huisfelijke geneeskun-
de heeft dit fap 3. een nog uitgeftrekter nut : te
weten, dat het niet alleen even gelijk alle andere plant-
zuren, maar bij uitdek een veelvermogend tegengift,
tegen de verdovende vergiften, vooral tegen het Heul-
fap (de Opium') uitmaakt, zoo als wepfer en
lobb hebben aangetoond C§). Voorts verdient dit
fap, 4. zoo als onze zeevarende landgenooten te over-
vloedig ondervonden hebben, eene fterke aanbeveling
tegen dc zeefcorbut, die wij in ons waterig , moeras-
fig
geven, roode bloemen dragen. (Weinman, I. c.
Daar de zoete Citroenen bij ons, zoo al niet onbekend,althans
buiten gebruik zijn, zal deze opgave genoegzaam wezen.
(*) In ontllekingziekten , vooral van de maag , de longen
en het ribbenvlies (de Pleuris) en bij bloedIpuwingen is zij
fchadelijk, omdat zij het hoesten aanzet. Cf. geoffroij,
1. c. III. 337-
(5) P'harmac. Batav. 223.
(§) De Ouden hebben hetzelve zeer hoog geroemd tegen
de beet van vergiftige dieren. Men zie deswege Matthiol.
in Diofc. p. 138.
I 3