Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 132 )
handeling geeft baumé op(»). —Uit de fchillen van hon-
derd Citroenen bekomt men niet meer dan dén once Olie.
Ook de als reukwerk zoo fterk gezochte Bergamot-
olie is het voortbrengfel eener zekere foort van Citroen-
of Oranjeboom , welke inzonderheid op het Eiland Bar-
bados groeit ; en Bergamotte wordt geheeten. Welke
Olie ook zonder destillatie wordt verkregen , en van
daar insgelijks zeer kostbaar is.
De winzucht vervalscht deze en andere kostbare wel-
riekende Oliën , zoo met vlugge Oliën van mindere
waarde, als met vette, bij voorbeeld Amandelolie en
dergelijken meer. De kenteekenen daar van , cn de
middelen ter ontdekking heeft baumé (f) breedvoe-
rig opgegeven ; en deze verwijzing zal genocgzaaor
zijn, in dit geval , dat met de huishoudkunde alleen
eene zijdeiingfche ftrekking heeft.
Het buitenfte gedeelte of het gele .isv fchil wordt
met fuiker geconüjt, en klein gefneden, of versch af-
geraspt, in gebakken gedaan, ten einde dezelve eenen
aangenamen fmaak te doen verkrijgen. De geconfijte
fchillen, gedroogd zijnde, worden, bij gebrek van de
vorige , tot een gelijk doel gebezigd , maar zijn op
verre na niet zoo aangenaam. Door overhaling met
water verfchaffen de fchillen het Citroenwater, dat
ook menigmalen in het meelbeflag voor gebakken wordt
gemengd. •— Eene gelijke bewerking met Brandewijn
ievert de zoo bekende Spiritus Citri, welke van velen
bij warm wepr , met witten wijn gemengd, als een
frisfche , verkoelende, windbrekende en aangens me mor-
gendrank wordt gebruikt, en die, bij een matig ge-
bruik , boven andere meer geestige dranken, verre weg
de voorkeur verdient. Daar de witte wijn, door het
bijmengen van Spiritus Citri (uit hoofde van de daar
in bevatte olie) eene mclkkleur aanneemt , die des te
witter wordt, hoe beter de Spiritus Citric is; zoo kan dan
ook deszelfs deugdzaamheid daar aan beproefd worden.
Het Sap, dat door eene zachte persfing uit het merg
der r'üpe vruchten gedrukt wordt, is van kleur aan de
hui van melk gelijk ; van eenen aangenamen, zuren
fmaak (§) en eenen zachten Citroenreuk , en is van een
zeer
(*) Elem. de Pharmacie, 4e edit. p. 355.
CO L. c. p. 359.
C5) Sommige Citroenbomen geven zoete vruchten, en deze heb-
ben witte bloemen, terwijl die, welker vruchten het zure fap
ge-