Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
Virordeii te gemeenzaam bij lioogere én lagere fianderi,
J500 tot liuisfelijk als geneeskundig gebruik gebezigd ^
öm dezelve, hoe zeer zij geene voedlelltof bezitten,
ongemerkt 'voorbij te gaan. Wij zullen
I. Sprelcen van de Citroenen en Limoenen.
i. De Citroenboom (.*), welke het Oosten, meer
bepaald Asfyricn en Medien ten vaderland heeft, waat
uit hij, voor meer dan dertien honderd jaren , door ze-
keren PALLADXus, naar Griekenlajid of Italien is
overgevoerd, is daarna het eigendom gewórden vail
het warmere gtdeelte van Europa, vooral van Portu-
gal, Spanjén, Genna, en het zuitlelijk gedeelte van
Frankrijk, Provence en Langedok, van waar deszelfs
Vruchten, jaarlijks, tot ons overkomen;
Deze boom verfchaft eene vrucht, bij dc ouden:
Asjijrifche- , Medifche- , ook genezende- Appel , bij
ons Citroen genoemd, die, gewoonlijk, eene langwerpig
ronde geidaante heeft, aan de beide einden dun alloo-
pende, van eene onzekere grootte, bedekt met eene
knobbelachtige , ongelijk dikke en vliezige fchil, die
als gekorreld is, zacht op het aanraken en in de rijpe
vrucht van eene bleek gele kleur, van eenen aangena-
men doordringenden reuk , en eenen eenigzins verbit-
tenden , zacht bitteren, fpecerija'-htigen fmaak ; om-
kleedende eene merjfachtige zelfltandigheid, welke in
negen celletjes afgedeeld, de veelvuldige zaden der vrucht
bevat, en opgevuld is met een gelijachtig helder, halfdoor-
Ichijnendifap , van eenen aangenamen zuren fmaak.
De Schil, die veel vlugge welriekende olie bezit ,
welke als reukwerk zeer veel getrokken wordt, wordt
op tweederlei wijzen daar van beroofd : door overha-
ling namelijk, en door uitpersfing. Op de eerste wij-
ze bekomt men van dezelve eerst de zoo hooggefchat- •
te Cederolie (f) en daarna de gewone Citroenolie ^
welke laatste ver wijken moet voor de eerstgenoemde;
ook die, welke door eene eenvoudige uitpersfing of
drukking verkregen wordt, is beter, dan de gene,
welke door fterke persfing wordt voortgebragt, ver-
mits deze laatste, als met plantenflijm bezet, niet zoo
duurzaam helder blijft. De beste wijze tot deze be-
han-
C*) Citrus Medica. L.
Ct) Deze, ons vreemd klinkende,naam is afgeleid v»n hel
italiaanfche : Cedro, dat Citroenboom beteekent.
I 2