Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 129 )
ftopté ingewanden, verharding van klieren, fclnirrt-
achcige en andere huiduitflagen , belcomen. Gevolgelijk
is het niet alleen onverdandig, maar zelfs gevaarlijk,
hier van eenig toebereidfel tot fpijzie te maken, veel
mi.! die voor lekliernijen, gelijk met de Kruis Beziën-
vlade gefchiedt, voor te dienen. Al wat dus onrijp is,
waartoe wel degelijk de wormdekigeen vroeg afvallende,-
of voor den tijd van rijpwording, door harden wind,
afgedagene, Appelen en Peren behooren, moet uit de
keuken en van de tafel zorvuldig geweerd en vol-
ftrekt niet tot wintervoorraad toebereid of opge-
legd worden. Het is eene onwaarheid, nimmer door
het gezond verdand te verdedigen, dat het murwkoken
van onrijpe Vruchten zou kunnen vergoeden, hetgene
het te vroeg afplukken , daaraan Ontroofd heeft. Alleen
het wrange, dat dezelve bij blijft, en dat men te ver-
geefs door Suiker tracht te verbeteren , bewijst dit geheel.-
Paulus van aegina zegt daarom duidelijk en wel te
regtrdatde zomervruchten fchaden, niet alleen door hoe-
veelheid , maar voornamelijk door onrijpheid, en dus
door derzelver kwade foppen.
En hoezeer de Onmatigheid het- Menschdöm zeer
vele onheilen, ook door het overtodig gebruik van
goede en rijpe zomervruchten , veroorzaakt , en men
dus hierin , gelgk overal, naauwgezetheid behoort aan
te prijzen ; zoo hoede men zich toch het vooroordeel
te blijven koesteren , als of goed, rijp Ooft eene gewo-
ne oorzaak van de Pers- of Roodeloop zijn zoude. Deze
fabel, door onkundigen uit de oudheid, tot ons over-
gebragt, en naderhand, zelfs door mannen van eenigen
naam , onderdeund, is in deze meer opgeklaarde dagen
der geneeskunde te klaar wederfproken, door geen miit-
der beroemde mannen, welke deze ziekte met voordacht
befchreven, en voorat den invloed van rijp Ooft op
dezelve, zich ten onderwerp van onderzoek hebben gedeld:
als degnerjtralles,hannes,zl mm er man,
stoll, VAN GEUNs en audcre meer, dan dac
dezelve verder eenig geloof zou verdienen; te meerdacrr
die waarlijk kundige Geneesheeren proefondervindelijk
betoogd hebben, dat het rijpe Ooft een wezenlijk
voordeel, in deze zoo gevreesde en verwoestende zielc-
ten, aanbrengt, ja fomvvylcn alleen de volkoaienfte ge-
nezing daar van heeft bewerkt.
Men plaatfe daarom gerust, en ten allen tijde',' ö'p
i b&ï
■ij