Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
c laé ^
Gele (*), vooral de eerfte, zeer gezocht. De overige
zijn allen verdacht.
De Morilje, (f) afgebeeld bij chômel (Le.) is
bruin van kleur; heeft het hoofdje nu eens kogel-,
dan eirond, of ook v\^el kegelachtig getopt; zij gelijkt
eenigzins naar eene Moerbezie, wier grootte zij naau-
welijks verkrijgt. Men vindt van haar twee of drie foor-
ten , die eetbaar zijn, de overige zijn gevaarlijk.
Verder worden de roode en gele Knodsz'ivam {Clavaria
Coralloides en Fastigiata L.^ mits behoorlijk bereid, zeer
door de Liefhebbers gezocht, alhoewel zij onder eene billij-
ke en gegronde verdenking liggen,van, zelfs in geringe hoe-
veel heid gebruikt, kwade gevolgen te hebben voortgebragti
De TartujJ'cl, ook Aardbuil, en bij de Duitfchers
Trw/fi/,genoemd,(§) alleen,vergoedt door zijnen aan-
genamen fmaak, de fchadelijkheid der overige Stuif«
zwamfoorten. —
Alle de anderen zijn fchadelijk en moeten nimmer
gebruikt worden. Ook moet men, al is men over-
tuigd het juiste foort uitgekozen te hebben, nog alle
aandacht bij de zuivering en gereedmaking bededen,
om fchadelijkheden af te weren, die van buiten aange-
bragt worden. KäMPF verhaalt, dat men onder het
bovenfle vliesje van Champignons een broedfel kleine
Spinnen met eijeren heelt ontdekt C^) en cooic: dat
tusfchen de vliezen op de Hengels en klootachtige dee-
len vele kleine wormen gevonden worden met fcharla-
ken hoofden , aan welke hy de vergiftige eigenfchap dezer
gewasfen toefchrijlt. (4.) De Champignons hebben een
l'cherp zout bij zich, dat hare bereiding in koper verbiedt.
In alle gevallen levert deze leerachtige fpijze een
zwaar le verteren voedfel op , dat om* den voorraad
van tlikftof, die ze bevatten, het dierlijk voedfel na-
dert ; maar door hare taaije vezelen het zelve in moei-
jelijkheid om te verteren, overtreft.
5' Verder volgt onder de voortbrengfelen vaii het
Plantenrijk , waaruit de mensch fpijze verzamelt :
het Ooft , dat gewoonlijk in Appelen en Beziën,
eigenlijk Appel- en Bezievormige vruchten, onderfchei-
•den wordt. Eene verdeeling, die ons allezins gepast
voor-
(O Boletus edulis luteus L. Phallus eseulentus L.
Ly coper don Tuber L. Hypochond. 295.
(Ö Vergelijk : Alg. Vaderi. Letteroef. 1770. Mengelw. bl. ijSi