Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
tl
O V E R Z
G t.
{
gewaagd. Van delaatften.deKastagnes.een weinig uitvoeriger;
als meerder voedfeldan de vorigen opleverende, bl. 141—143.
Alvorens tot eene andere afdeeling over te gaan, vind men
hier mee een woord gewaagd van Meluenen en Kanteloe-
pen , als welbekende en veel gebruikte tafelvruchten. Zoo
ook medegedeeld waarfchuwing ten aanzien der blinkende,
zwarte beziën van de kleine Nacht- ofTuinfchade(JSolamm
«>vw«) verleidelijk en gevaarlijk voor Kinderen, bl, 143,144.
Hierop volgt befchouwing en overweging
Vin. Over de Ssppen en het Merg der Planten, en dat van
derzelver Vruchten of Zaden. En wel eerst I. over de Suiker,
welke ten aanzien van baren oorfprong, aard, eigenfchap-
pen en waarde kortelijk befchreven wordt; zoo ook de Si-
roop daar uit gemaakt. Vervolgens 2. de huishoudelijke Oliën:
I. De Olijf-of Bootn-olie. 2. De Beuk-of Boek-olie. 3. De
Maankop- of Papaver-olie. 4 De Lijn. en Koolraapzaad olie.
Alle welke , ten aanzien harer waarde en dienst, voor het
huishoudelijk gebruik, befchreven worden. En als nu wordt
ook 3. kortelijk gewaagd, van de op zich zelve als voed-
zame eetware v/el, doch ten aanzien van haar wezen en
afkomt, weinig bekende Sago. . bl. 144—149-
Uitvoeriger wordt vervolgens gehandeld
IX Over de eigenlijke Specerijen en dier Voortbrengfelen van
het Plantenrijk, welke , met opzigt tot de huishouding,
daartoe kunnen betrokken worden. En worden, ten aanzien
van allen, na eene korte befchrijving van oorfprong,aard,
eigenfchappen en kr^ht, nuttige waarnemingen medegedeeld,
Xoo wordt hier r. 'eerst gehandeld over de Mufcaatnoot.
Daarna 2. over de Foelie. 3. De Kruidnagelen. 4.De Peper. En
nu ook, als fchijnende wegens hare fcherpe en verhittende
beftanddeelen, hier ter plaatfe gedacht te moeten worden,
5. deSpaanfche of BraziÜfche Peper ;offchoon dezelve onder
de eigenlijk gezegde Specerijen niet begrepen wordt. 6. De
Kaneel,in hare verfcheidenheden.y.De Gengbèr. 8.De Saffraan.
Wordende ten (lotte dezer befchouwingen waarfchuwingen
medegedeeld ten aanzien van het gebruik dezer heete en
fcherpe voortbrengfelen van het Plantenrijk. En nog ten
laatrten 9. gefproken over de Mostard en haar gebruik in de
huishouding. . . . . bl. 150—ito.
Hier mede afgehandeld zijnde hetgene ten aanzien van een
groot aantal voortbrengfelen van h2t Plantenrijk, voor de
huishoudkunde belangrijk valt op te merken, bepaalt zich
de Verhandeling tot het
lll. Derde Natuurrijk, dat der delfstoffen. Er wordt
eigenaardig aangemerkt, dat dit rijk weinig of niets tot
eigenlijk gezegde fpijze, of voor dezelve, oplevert, ten
zij het gegravene Zout: doch wordt hier uit aanleiding ge-
nomen, om eenige aanmerkingen, en korte befchrijvipgen
over het Zout mede te deeten. . . bl. 161, 162.
Doch