Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 123 )
gewas (*), afgeplukt eer de bloemen ontloken zijn en dan in
Azijn gelegd, kan hetzelfde gezegd worden , en ook hare
bereiding op gelijke wijze , dat is, in koperen vaatwerk,
moet uit elke wel geordende keuken verbannen blijven.
De laatfte hier t'huis behoorende fpijze zijn de Cham"
in andere ftreken van Europa een vrij alge-
meen gezocht voedfel opleveren , en in de keukens onzer
gegoede Landgenooten niet geheel onbekend zijn.
Zij maken een geflacht op hun zeiven uit, dat bij ons
onder den/algemeenen naam van Paddeftoelen of Kam-
pernoeljes, bekend is. Dit gewas groeit in weinig tijds
op de aarde, op Mesthoopen, Boomen, Heesters en
in Weiden; heeft geene bloemen of bladeren; fchiet
meestal cenen dikken ronden, vlceschachtigen, korte-
ren of längeren fteel, waarop een fponsachtig , rond
of gepunt vleeszig hoofd of kruintje zit, dat gebla-
derd of gefchilverd is; in den verderen groei zich uit-
breidt , min of meer plat wordt, en fomtijds bij ande-
ren van verfcheidene pijpjens voorzien is.
Offchoon de Champignons, vooral in Frankrijkve.é\,
en zonder fchadelijk gevolg, gegeten worden, 200 heeft
men nogtans zeer ongelukkige uitwerkingen daarvan
gezien , die haar met regt onder het vermoeden van
vergiftig te zijn, gebragt hebben. Gmelin trouwens,
die omtrent de uitwerking van de Paddeftoelen veel
verzameld heeft, zegt: dat zij verfchijnfelen te weeg
brengen , welke een ingenomen fcherp vergif aanduiden
en zeer dikwijls eenen haastigen dood hebben veroor-
zaakt. — Zoo zou, volgens plinius, de Romein-
fche Keizer tiberius ci-audius door het eten
van Champignons zijn omgekomen (f) en nog niet
lang geleden is het geheele huisgezin van je an l a-
siTTE Fabrikeur in Potasch te Lormont, door de-
zelve vergiftigd geworden. Eene dame, die aldaar ge-
huisvest was, had ze geplukt, en is het eerfte flagt-
offer harer noodlottige onkunde geworden: insgelijks
zijn drie kinderen van lasItte er onder bezweken,
maar men hoopte, dat de twee andere, benevens da
moeder, zouden gered worden; de vader was geluk-
kig afwezig. (§) Niet geheel ongepast is dus de naam
van Duivelsbrood, om het gevaarlijke en fchadelijke aan
te duiden, waarmede dit gewas, fomtijds, door onze Land-
OCapparis Spinofa L. (f) ///s?. A^<7/.Lib.XXII.Cap.22.
0) Courier van Amft. van 14 Mei igii.
ge-