Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 142 )
toont des te beter wordt zij gerchat, maar ook des te
nader grenst zg aan het rottige. En dit is genoeg
gezegd , lot kennis van de regte waarde, waarop zi],
als nadeelige fpijze, moet gefchat worden.
Zij moet in het laatst van September of het begin van
October ingelegd worden, en niet in November zoo
als veelal gefchiedt, omdat de warmte de gewenschte
verzuring bevordert, en deze in het vergevorderde jaar-
getij te vergeefs gewacht wordt. Van deze voorzorg
ontleent de Frankfortei- Zuurkool hare vermaardheid.
Op lange Zeereizen zou ik nooit het gebruik der
Zuurkool aanbevelen, uit hoofde van de Scheurbuik
waaraan het volk dan blootftaat, en waartoe zij de
gefchiktheid zeker verhoogt.
8. De drtifjokken, hoe weinig ook in gebf uik, verdienen
integendeel als eene der aangenaamfte en tevens voedzame
fpijze, een ftcrke aanbeveling en algemeen gebruik.
Nog kunnen hier,niet als dadelijke maar toefpijzen,
in aanmerking, de Komkommers, Agurken, Kappers
en andere Vruchten, Vruchtknoppen, Zaden enzv.
Aangaande de Komkommers en Augurken wil ik op-
merken , hoewel zij alleen voor toefpijzen dienen , en
geenszins om des voedfels wille, dat zij zouden mogen
bezitten, gegeten worden, en dus als zoodanig bij ons
ook in geene aanmerking kunnen komen; dat zij,vooral
de laatflen, in het zuur gelegd, gebruikt worden, wan-
neer een fcherp zuur cn eene groene kleur bijzonder ge-
kozen worden. Om deze kleur te verkrijgen wordt dik-
wijls de bereiding in koper vaatwerk in het werk ge-
fteld, dan te zeer onvoorzigtig en gevaarlijk , vermits het
zuur niet kan misfen , van zulk vaatwerk, eenige ko-
perdeelen, bekend onder den naam van Spaansgroen ,
te ontleenen ; welke, aan de vruchten medegedeeld wor-
dende, derzelver groene kleur wel doet verhoogd wor-.
den, maar dezelve tevens eene vergiftige eigenfchap
doen verkrijgen, welke voor gezondheid en leven zeer
nadeelig is. Waarom wij voor deze kunstgreep, zij
moge het fchoone der bereiding zoo veel verhogen,
als zij wil, iedereen ernftig waarfchuwen.
Het gebruik van Komkommers als Salade moet, om
hare zeer verkoelende hoedanigheid, in het warme
jaargetijde, met alle omzigtigheid, genoten en het bij-
mengen van peper nimmer verzuimd worden.
Van de Kappers, de. vruchtknoppen van zeker Heester-
ge-